Brandweer steeds vaker ingezet bij andere meldingen dan brand

In 2019 kreeg de meldkamer van de brandweer 238 duizend meldingen te verwerken. Dat is 3 procent minder dan een jaar eerder. Steeds vaker gaat het om hulp bij ongelukken of reanimaties maar om wateroverlast, stormschade of buitensluiting. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Zowel voor hulpverlening als voor brand daalde het aantal meldingen en alarmeringen. Wel vormen alarmeringen voor overige hulpverlening een steeds belangrijker deel van de inzet van de brandweer.

De brandweer kreeg in 2019 meer dan 122 duizend verzoeken om hulp. Dat is 3,3 procent minder dan het jaar daarvoor. Doordat een deel van de meldingen door de meldkamer zelf werd afgehandeld, werd de brandweer bij 71 duizend meldingen gealarmeerd. Dat is 2 procent minder dan een jaar eerder. Vergeleken met 2014 is dat 21 procent (12,5 duizend) meer.

Hulpverlening
Het aandeel hulpverlening maakt een steeds groter deel uit van de werkzaamheden van de brandweer. In 2014 had nog een kleine 40 procent van de alarmeringen voor de brandweer betrekking op hulp, in 2019 was dat bijna 50 procent.

Gezondheidsproblemen of ongelukken
De laatste jaren biedt de brandweer steeds vaker assistentie bij het onwel worden van mensen of een reanimatie. In 2014 werd de brandweer nog 7,3 duizend keer opgeroepen om hulp te verlenen bij gezondheidsproblemen, in 2019 was dit 14,5 duizend keer.
Verder kwam de brandweer ook steeds vaker in actie in verband met een ongeval. In 2014 werd de brandweer iets meer dan 9,4 duizend keer gealarmeerd om hulp te bieden bij een ongeval, vijf jaar later was dat opgelopen naar 12,6 duizend (+34 procent).
Naast het verlenen van hulp bij ongevallen op de weg of het spoor gaat het ook om ongelukken binnen en buiten het huis.

Stormschade of wateroverlast
De brandweer komt de laatste jaren ook steeds vaker in actie in verband met zaken die te maken hebben met de leefomgeving van burgers, zoals een stormschade of wateroverlast. Een piekjaar was 2015, toen in juli een storm over Nederland raasde.
In 2019 werd de brandweer iets meer dan 17 duizend keer voor deze zaken gealarmeerd, 66 procent meer dan in 2014.
Niet alleen wordt de brandweer vaker gealarmeerd in verband met een ongeval, acute gezondheidsproblemen of wateroverlast, ook dienstverlening speelt een steeds belangrijker rol. Het gaat hier bijvoorbeeld om het bevrijden van mensen uit een lift, het bevrijden van een dier uit een boom of sloot of om hulpverlening aan iemand die zichzelf heeft buitengesloten. In deze categorie was het aantal alarmeringen vorig jaar 10,6 procent hoger dan in 2014.

Minder alarmeringen door automatische brandmeldinstallaties
Het aantal brandmelding dat bij de brandweer binnenkomt laat de laatste jaren een dalende trend zien. De brandweer kreeg in 2019 meer dan 115 duizend brandmeldingen, 2 procent minder dan het jaar daarvoor. In bijna twee derde van de gevallen (72 duizend) werd de brandweer daadwerkelijk gealarmeerd, 5 procent minder dan in 2018.
Van de brandmeldingen is 56,4 procent afkomstig van automatische brandmeldinstallaties. Meldkamers handelden vorig jaar meer dan de helft van deze automatische meldingen zelf af. Dit leidde tot zo’n 30 duizend alarmeringen in de kazernes, een daling van 42 procent vergeleken met 2014. Het is het vijfde jaar waarin sprake is van een daling. Volgens voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland heeft dat vooral te maken met nieuw beleid bij de brandweer om meldingen van loos alarm zoveel mogelijk terug te dringen door meldingen na te bellen. Maar de daling heeft ook te maken met de afname van het aantal branden.
Het aantal telefonische meldingen van brand was in 2019 ten opzichte van een jaar eerder licht gedaald naar ongeveer 50 duizend. Bij 8,6 duizend meldingen werd de melding door de meldkamer afgehandeld, in bijna 42 duizend gevallen leidde de melding tot een alarmering.

Lichte daling responstijden
De gemiddelde responstijd van de brandweer was in 2019 iets kleiner dan een jaar eerder. Gemiddeld duurde het 7,8 minuten voordat de brandweer ter plaatse was, 0,1 minuten (6 seconden) sneller dan in 2018.
Zowel de gemiddelde uitruk- als de rijtijd daalde iets, terwijl de gemiddelde alarmeringstijd iets toenam.

Brandweer als ambulancebroeder
Vakbond FNV pleit voor extra aandacht voor het mentale aspect van onder andere reanimatie in de brandweeropleiding. Brandweerlieden maken dit steeds vaker mee, doordat volgens Frank Huizinga van Brandweer Nederland steeds meer brandweerkorpsen in Nederland de taken als First Responder op zich hebben genomen. In Zuid-Holland-Zuid wordt de brandweer standaard ingezet als iemand via 112 om assistentie bij reanimatie verzoekt. Het personeel wordt hier standaard voor opgeleid en er zijn volgens Huizinga aparte mentale trainingen voor brandweerlieden die relatief vaak reanimeren.

Deel dit artikel via: