Campagne Senioren en Veiligheid van start

Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ is op 1 april de campagne Senioren en Veiligheid van start gegaan. Deze duurt vier weken en is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met onder andere de politie. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

De campagne gaat in op verschillende vormen van criminaliteit, zoals meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid. Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker het slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen is ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.

Concrete tips
Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Daarom krijgen senioren via de campagne concrete tips mee die slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en ouderen aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze (universele) informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals bijvoorbeeld (klein)kinderen, buren en verzorgers.
Via de website (www.maakhetzeniettemakkelijk.nl) en de social media kanalen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en alle betrokken partijen worden voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst.

Deel dit artikel via: