Kabinet gaat beveiligers op schepen toestaan

De ministerraad gaat voorzien in wetgeving die het mogelijk maakt dat reders onder strikte voorwaarden gewapende particuliere beveiligers kunnen inzetten om bepaalde categorieën Nederlandse koopvaardijschepen te beveiligen tegen piraterij.

Gedeeld

Geef een antwoord

Kabinet gaat beveiligers op schepen toestaan

De ministerraad gaat voorzien in wetgeving die het mogelijk maakt dat reders onder strikte voorwaarden gewapende particuliere beveiligers kunnen inzetten om bepaalde categorieën Nederlandse koopvaardijschepen te beveiligen tegen piraterij bij Somalië.
Lees verder

Gedeeld

Geef een antwoord