Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

G4S

Nenova

Uniview

Alarm Meldnet

Hikvision

ADI

IDIS

Network Optix

Alphatronics

Regio Control Veldt

Oribi ID Solutions

Akuvox

NIBHV

GFT

Top Security

ARAS

Add Secure

Securitas

Service Centrale Nederland

2N

ASIS

Dero Security Products

Ajax Systems

Trigion

Masset Solutions

VBN

VideoGuard

Multiwacht

Lobeco

De Beveiligingsjurist

20face

Advancis

SOBA

Eagle Eye Networks

Nimo Dog Security

VVNL

Explicate

SmartCell

Crown Security Services

Nimo Drone Security

Gold-IP

Eizo

Seris

RoSecure

VAIBS

Sequrix

EAL

SmartSD

CardAccess

NetworxConnect

BHVcertificaat.online

Connect Security

HD Security

Milestone

VEB

ASSA ABLOY

Hanwha Vision Europe

Centurion

SMC Alarmcentrale

Brivo

Avigilon Alta

OSEC

Genetec

JMB Groep

CSL

Traka ASSA ABLOY

HID

Unii

i-Pro

Bosch Security Systems

Secusoft

PG Security Systems

CDVI

DZ Technologies

Bydemes

Seagate

Kiwa

Optex

Paxton

Paraat

CCV-keurmerk voor goed beveiligingsplan tegen inbraak

1 september 2023
Redactie
14:47

Lange tijd werd achter de schermen door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw keurmerk: BORG-A. De A staat voor advies. Na diverse pilots en praktijkproeven bij beveiligingsbedrijven is het certificatieschema gereed voor publicatie.

BORG-A is een instrument voor onder andere pandeigenaren en verzekeraars waar beveiliging volgens de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 niet toereikend genoeg is. Het nieuwe keurmerk richt zich met name op een compleet beveiligingsplan voor objecten met een (zeer) hoog risico. Denk hierbij aan musea, veilinghuizen, diamantairs of datacenters.
Het overgrote deel van de te beveiligen objecten in Nederland valt binnen de risicoklassen 1 tot en met 3 van de VRKI en is te beveiligen met de daarbij behorende maatregelen. Dit is werk voor bouwkundig- en elektronisch gecertificeerde beveiligingsbedrijven.

Op maat gemaakt beveiligingsplan
Er zijn situaties denkbaar waarbij het risico zo groot of complex is, dat er behoefte is aan een op maat gemaakt beveiligingsplan. Het keurmerk BORG-A richt zich op het certificeren van het beveiligingsplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065. Bij het opstellen van het plan door de BORG-A adviseur kan afgeweken worden van de VRKI. De afnemer van een BORG-A beveiligingsplan kan erop vertrouwen dat het plan een goede mix is van organisatorische, bouwkundige, compartimenterende, elektronische, alarmerende, reactieve en meeneembeperkende beveiligingsmaatregelen. Deze combinatie staat bekend als OBESCAR.

Voor verzekeraars en opdrachtgevers
Verzekeraars zoeken naar manieren om risico’s op een verantwoorde manier af te dekken. Zij verwijzen hiervoor naar de VRKI. Met BORG-A komt een onafhankelijk instrument beschikbaar voor complexe risico’s. Het CCV is verantwoordelijk voor onderhoud van dit certificatieschema. Certificatie-instellingen controleren onder andere de kwaliteit van de beveiligingsplannen en de kwalificaties van het personeel. Dankzij het BORG-A keurmerk kunnen afnemers erop vertrouwen dat het beveiligingsplan voldoet aan de vooraf gestelde eisen en past bij het risico, aldus het CCV.

Uitvoeren maatregelen BORG-A beveiligingsplan
Op basis van het BORG-A beveiligingsplan kunnen BORG-B en BORG-E gecertificeerde beveiligingsbedrijven direct aan de slag met het realiseren van de bouwkundige en elektronische beveiliging. Zij hoeven in dat geval geen risicoanalyse uit te voeren op basis van de VRKI 2.0. Er ligt immers al een gecertificeerd BORG-A beveiligingsplan. Daarmee vormt BORG-A een aanvulling op de al bestaande BORG-keurmerken.

Enthousiasme in de markt
De ontwikkeling van het nieuwe BORG-A keurmerk is volgens het CCV gestimuleerd door een groot aantal belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers van Federatie Veilig Nederland, de politie, VNO-NCW/MKB-Nederland, de Retail Security Group, Techniek Nederland, de Nederlandse Veiligheidsbranche, de Metaalunie, het Verbond van Verzekeraars, de opleiders, de VHS, KPN en certificatie-instellingen.

BORG-A uitvoerig getest in de praktijk
In de eerste helft van 2023 vonden er pilots plaats bij zowel grote als kleine beveiligingsbedrijven. Het BORG-A certificatieschema is meerdere keren getoetst in de praktijk en waar nodig verder verbeterd. Techniek Nederland en het CCV hebben de samenwerking op inbraakpreventie dit jaar geïntensiveerd. Uit de ‘stal’ van Techniek Nederland zijn ook enkele beveiligingsbedrijven meegenomen in de praktijkproeven. BORG-A sluit aan op de behoefte die er is onder opdrachtgevers, beveiligingsbedrijven en verzekeraars om ook objecten met een (zeer) hoog risico aantoonbaar goed te kunnen beveiligen.

Ingangsdatum
Het BORG-A certificatieschema gaat in op 2 januari 2024. Op deze datum worden ook de nieuwe BORG-B en BORG-E certificatieschema’s gepubliceerd. In aanloop naar de ingangsdatum kunnen geïnteresseerde certificatie-instellingen zich melden bij het CCV. Vanaf 2 januari 2024 kunnen beveiligingsbedrijven contact opnemen met de certificatie-instelling(en) om het certificatieproces te doorlopen.

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Seagate

SequriX

Suricat

Videoguard

Wordt een partner