Centrum voor Veiligheid en Digitalisering van start

Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) is nu officieel van start gegaan. Met dit centrum richten de Politieacademie, De Koninklijke Marechaussee, ROC Aventus, De Belastingdienst, Universiteit Twente, hogeschool Saxion en een flink aantal Apeldoornse ondernemers zich op digitale veiligheid, fraude en opsporing.

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn en de wethouders Nathan Stukker, Jeroen Joon en Wim Willems waren bij de opening, net als de aanjager van het centrum, Lodewijk Asscher, en de bestuurders van de partners. Namens hen gaf Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, het startsignaal voor de opening.

Mijn Apeldoorn
Er was een gevarieerd programma. Dagvoorzitter Ineke van Oldeniel (Saxion) interviewde verschillende lectoren over hun kijk op het kenniscentrum en relevante thema’s. Ook was er een live verbinding met de Hackathon New Tech Park. En bestuurders van de verschillende samenwerkende partners gaven een toelichting op het belang van het CVD en de bijdrage van hun organisatie hieraan.

Een wereld aan mogelijkheden
Ook burgemeester Ton Heerts vertelde waarom het CVD belangrijk is voor de gemeente Apeldoorn. “We hebben het tijdens corona ook zien gebeuren: het aantal inbraken en berovingen in de fysieke wereld nam af, maar het duurde niet lang of de digitale criminaliteit groeide skyhigh. En we hebben gezien dat heel veel bedrijven, organisaties, maar ook de overheid daar lang niet altijd voldoende tegen beschermd zijn. Maar, de digitale wereld biedt natuurlijk veel meer dan alleen gevaar en bedreigingen. Het is ook een wereld aan mogelijkheden, aan ontwikkelingen, aan verbindingen. Dat alles willen we in Apeldoorn gaan verkennen, bestuderen, delen, in de praktijk brengen en ten dienste stellen van de samenleving. Of beter gezegd: we willen daarvoor de gelegenheid bieden en de voorwaarden scheppen. Onze ambitie is om Apeldoorn hiermee definitief te vestigen als stad voor Safety en Security.”

Wat doet het CVD?
In dit kenniscentrum kan straks aanstormend talent van de Politie en Koninklijke Marechaussee kennismaken met de nieuwste forensische digitale opsporingstechnieken en digitale aanpak van ondermijning. Maar ook medewerkers van maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen er op maat gesneden onderwijstrajecten volgen op het terrein van cybersecurity en cybercrime, die bijdragen aan een veilige- en verantwoorde toepassing van sleuteltechnologieën. Daarnaast kunnen studenten studeren voor de bachelor Integrale Veiligheidskunde en als zij klaar zijn doorstuderen in een op maat gesneden masterprogramma.

Bloeiende kennisomgeving
Het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering pakt de grote vragen rond digitalisering en veiligheid bij de kop. Dat wordt gedaan langs vier wegen: onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en publieksactiviteiten. Elk van de vier heeft zijn eigen aanbod en aanpak. Binnen het centrum trekken de partijen met elkaar op en ontwikkelen de activiteiten in samenhang. Zo vormt een bloeiende kennisomgeving voor digitale veiligheid

Deel dit artikel via: