Certificatieprogramma voor opslag Lithium-Ion batterijen

Kiwa heeft een certificatieprogramma ontwikkeld voor het testen van de effectiviteit van brandbeveiligingssystemen die toegepast worden in de opslagruimte van lithium-ion-batterijen. Dit specifieke certificatie programma SCP05 is direct gekoppeld aan de BRL-K21045 Fire Protection Systems.

Een brand in een lithium-ion batterij is zeer moeilijk te blussen. De lithium-ion cellen hebben de eigenschap om veel energie op te nemen en een heftig vuurbeeld te geven op het moment dat er een thermal runaway optreedt. Doordat het brandverloop van een Li-Ion batterij niet vergelijkbaar is met het brandverloop van een vaste stof-, vloeistof- of gasbrand, vraagt de brandbeveiliging in een opslaglocatie van lithium-Ion batterijen specifieke aandacht.
De brandbeveiliging in de opslag van lithium-ion batterijen heeft een achilleshiel vanwege de opgeslagen elektrische energie in de batterijen, die het elektrochemische proces opnieuw zal starten als het brandbeveiligingssysteem niet de capaciteit heeft om het brandproces te onderdrukken.

Testprotocol
Kiwa heeft het initiële typetestprotocol K21045-SCP05 opgesteld om de effectiviteit van brandbeveiligingssystemen in het scenario van opslag van lithium-ion batterijen te bewijzen in een vastgestelde configuratie, waar de branddetectie en de opslag- c.q. gebruikscondities een rol spelen.
De K21045-SCP05 is een specifiek certificatie programma, waarin een testprotocol is gedefinieerd. In dit testprotocol zijn alle uitgangspunten en randvoorwaarden vastlegt voor de opslag, c.q. het operationele gebruik, van lithium-ion cellen binnen een vooraf gedefinieerd beveiligingsconcept.
Het beveiligingsconcept c.q. -configuratie wordt getest om vast te stellen dat het beveiligingsconcept onder de juiste condities presteert. Indien de testen succesvol zijn, kan dit beveiligingsconcept, met inachtneming van de uitgangspunten en randvoorwaarden, onder certificaat toegepast worden. Binnen deze toepassing is nog geen brandklasse gedefinieerd voor branden op basis van lithium-ion cellen, omdat het gedrag van de cellen nog erg kan variëren.

Meer informatie is te vinden op de website.

Deel dit artikel via: