Cookie en Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, beheren en verwerken.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting Beveiliging Nederland – eigenaar van deze website – en SecuMedia – beheerder van deze website – kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Beveiliging Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Beveiliging Nederland verstrekt. Stichting Beveiliging Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM Stichting Beveiliging Nederland uw GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Beveiliging Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om u diensten te kunnen leveren die u via de website of anderszins hebt aangevraagd. Wij hebben bijvoorbeeld uw e-mail-adres nodig om u de nieuwsbrief te kunnen toezenden.

HOE LANG Stichting Beveiliging Nederland GEGEVENS BEWAART
Stichting Beveiliging Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld beheerd. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt om indien u de overeenkomst met Stichting Beveiliging Nederland beëindigd heeft.

DELEN MET ANDEREN
Stichting Beveiliging Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden – bijvoorbeeld de hosting provider – indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Met derden is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting Beveiliging Nederland worden middels cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Beveiliging Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Stichting Beveiliging Nederland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Beveiliging Nederland bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Ook hiervoor worden cookies op uw computer geplaatst. Deze doen niet anders dan het analyseren van uw surfgedrag op de websites van Stichting Beveiliging Nederland.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Stichting Beveiliging Nederland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Beveiliging Nederland heeft hier geen invloed op.

Stichting Beveiliging Nederland heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Beveiliging Nederland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@security-xl.nl. Stichting Beveiliging Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Stichting Beveiliging Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Stichting Beveiliging Nederland maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Beveiliging Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Beveiliging Nederland op via info@security-xl.nl. BeveiligingNieuws.nl, BeveiligingMarkt.nl, Beveiligingsforum.nl en SecurityFacts.nl zijn websites van Stichting Beveiliging Nederland.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58348697.