De paradoxen in de praktijk van de securitymanager

De moderniserende wereld met toenemende digitalisering en onderlinge verbondenheid vraagt om een groeiende rol van securitymanagers. Zij zijn de bewakers van bedrijfscontinuïteit, mensen, fysieke en digitale activa en opereren vaak in de frontlinie bij ernstige incidenten.

Ondanks hun cruciale functie lijken securitymanagers soms ondergewaardeerd, zowel in erkenning als budgettoewijzing. Uit gesprekken met experts komen uitdagingen naar voren die hun werk complex en veeleisend maken. Hier volgen enkele van die uitdagingen.

Relevantieparadox
De relevantieparadox is een van de grootste struikelblokken voor securitymanagers. Beveiliging krijgt vaak pas aandacht nadat een incident heeft plaatsgevonden, zoals een cyberaanval of fysieke inbraak. Dit creëert een vicieuze cirkel; zonder zichtbare incidenten is het lastig om aanzienlijke budgetten te verkrijgen voor preventieve maatregelen. Het resultaat is een reactieve cultuur rond beveiliging, wat niet alleen ineffectief is maar op de lange termijn ook kostbaar.

Kostenpost
Een zakelijke context kan deze paradox vertalen naar een moeizame relatie met het hoger management. Omdat de waarde van beveiliging lastig meetbaar is, wordt het eerder als kostenpost dan als investering beschouwd. Communicatievaardigheden van securitymanagers zijn daarom cruciaal om de waarde van hun werk te benadrukken, inclusief aspecten als reputatiebeheer en bedrijfscontinuïteit.

Evenwicht
Een andere grote uitdaging is het evenwicht vinden tussen beveiliging en bedrijfsvoering. Beveiligingsmaatregelen kunnen de dagelijkse operaties van een organisatie hinderen door bijvoorbeeld strenge toegangscontroles of complexe wachtwoordvereisten. Een te strikt beveiligingsprotocol kan leiden tot vertragingen en frustratie, wat medewerkers kan verleiden om beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Een balans tussen effectieve beveiliging en gebruikerservaring is daarom cruciaal.

Complexe technologie
De complexiteit van beveiligingstechnologieën en de afhankelijkheid van externe leveranciers zijn ook uitdagingen. De snelheid van technologische innovatie vraagt om diepgaande kennis, waarbij organisaties vaak vertrouwen op externe expertise. Deze afhankelijkheid maakt niet alleen implementatie kostbaar, maar het begrijpen van de effectiviteit van de technologie kan lastig zijn zonder interne kennis.

Bedrijfsprioriteiten
De bewegende doelpalen van veranderende bedrijfsprioriteiten vereisen voortdurende aanpassing van de beveiligingsstrategieën. Een flexibele mindset is hierbij essentieel om te kunnen reageren op veranderende omstandigheden en om een beveiligingsstrategie in lijn te houden met bredere organisatiedoelen.

Wetgeving
Ten slotte zijn Nederlandse en Europese wetgevingen een complexe dimensie voor securitymanagers. Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er meerdere wetten en regels die relevant zijn voor gegevensbescherming en beveiliging. Het begrijpen en naleven van deze wetgevingen voegt een extra laag complexiteit toe aan het beheer van beveiliging.

In deze veelzijdige rol van securitymanagers is een gebalanceerde mix van vaardigheden nodig, van technische kennis tot begrip van menselijk gedrag en regelgeving. Het navigeren door deze uitdagingen vraagt om goede partners en een zorgvuldige keuze van leveranciers en consultants om effectieve beveiligingsstrategieën te waarborgen.

Auteur: Maarten Mijwaart / Explicate

De volledige blog is via deze link te lezen.

Deel dit artikel via: