Drone voor inzet bij brand in zorgcentra

Een zelfstandig opererende drone die ter ondersteuning kan worden ingezet bij brand in een zorgcentrum. Dat is het doel van een samenwerkingsverband tussen studenten van de TU Eindhoven, de brandweer Brabant-Zuidoost, Joris Zorg en Mansveld Beveiligingstechniek.

Het gaat volgens de deelnemers om een uniek samenwerkingsverband, waarin gewerkt wordt aan het vergroten van de veiligheid in de zorg. Het initiatief komt van de brandweer. De in Blue Jay Eindhoven verenigde studenten en Mansveld ontwikkelen de benodigde software, terwijl de brandmeldcentrale van Joris Zorg de drone gaat aansturen.

Gedegen onderzoek
De ontwikkeling van deze innovatie wordt breed opgezet. Het gaat namelijk niet alleen om de technologie, maar bijvoorbeeld ook om hoe mensen zullen reageren op de drone. “Bij brand reageren mensen niet altijd rationeel”, legt adviseur innovatie Paul van Dooren van de Brandweer Brabant-Zuidoost uit. “Er ontstaat chaos en paniek. Mensen zijn, zeker in zorglocaties, niet altijd goed ter been. Of ze weten niet waar ze heen moeten. Ondersteuning door inzet van een drone die, door koppeling aan de brandmeldcentrale, snel, efficiënt en zelfstandig mensen kan opsporen en die informatie door kan spelen aan de mensen ter plaatse, kan bijdragen aan meer veiligheid in de zorg.”

De resultaten van een test met bewoners van Joris Zorg worden gepresenteerd tijdens het eindevenement van Blue Jay Eindhoven. Als de toestand rond corona het toelaat, vindt dat plaats op 9 juli in het Evoluon in Eindhoven.

Deel dit artikel via: