Einde aan stijging aantal supersnelrechtzaken

Aan de forse groei van het aantal supersnelrechtzaken lijkt een einde te zijn gekomen. In 2014 waren er vrijwel net zoveel supersnelrechtzaken als in 2013.

gerechtsgebouwVorig jaar waren er in het hele land 2649 supersnelrechtzaken, tegen 2653 in 2013 zo blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. De jaren daarvoor was ieder jaar nog sprake van een forse stijging.
Supersnelrechtzaken zijn strafzaken die binnen drie dagen nadat de verdachte voor een strafbaar feit is aangehouden voor de rechter worden gebracht. Dat is de termijn voor de inverzekeringstelling van de verdachte. Bij snelrechtzaken is de termijn tien dagen, wat overeen komt met de termijn voor de inbewaringstelling.
In de top-3 van strafbare feiten die leiden tot supersnelrecht staat diefstal op de eerste plaats, gevolgd door het bezit van valse paspoorten en terugkeer na uitzetting als vreemdeling.

Deel dit artikel via: