Beveiliging nieuws

Onze partners

EAL

De Beveiligingsjurist

NIBHV

RoSecure

20face

G4S

Sequrix

HID

Avigilon Alta

2N

BHVcertificaat.online

Ajax Systems

Paxton

Hikvision

Alarm Meldnet

Crown Security Services

GFT

PG Security Systems

HD Security

VAIBS

Unii

Kiwa

Regio Control Veldt

Alphatronics

CardAccess

Paraat

SmartCell

MPL

Brivo

NetworxConnect

Multiwacht

Uniview

VBN

Top Security

Akuvox

JMB Groep

VVNL

Masset Solutions

Nimo Drone Security

VEB

Service Centrale Nederland

Dahua

CDVI

Milestone

Lobeco

Centurion

Connect Security

Explicate

SMC Alarmcentrale

IDIS

i-Pro

Trigion

VideoGuard

ARAS

Nenova

Gold-IP

DZ Technologies

Eagle Eye Networks

Bosch Security Systems

Koninklijke Oosterberg

ADI

SOBA

SmartSD

OSEC

Oribi ID Solutions

Hanwha Vision Europe

CSL

Nimo Dog Security

Add Secure

Seagate

ASSA ABLOY

Optex

Securitas

Dero Security Products

Secusoft

Advancis

Genetec

Eizo

Bydemes

ASIS

Traka ASSA ABLOY

Seris

Evaluatie videovoertuig Dordrecht uitgevoerd

13 maart 2023
Redactie
09:35

In augustus 2022 is in de gemeente Dordrecht een pilot gestart met een videovoertuig dat voor het reguliere politiewerk wordt ingezet. Inmiddels is het voertuig regelmatig ingezet tijdens meldingen. De pilot loopt nog tot en met juli 2023. De politie brengt nu een tussentijdse evaluatie naar buiten.

De techniek en software in het voertuig worden continue geoptimaliseerd, waardoor het voertuig effectiever wordt in gebruik. Ook is inmiddels de mogelijkheid tot arrestantenvervoer gerealiseerd in het voertuig. De pilot loopt nog tot en met juli 2023, waarna een evaluatie volgt en wordt besloten of het videovoertuig actief blijft binnen de eenheid Rotterdam.

Van waarde bij verschillende meldingen
Sinds de start van de pilot is het videovoertuig al geregeld van waarde gebleken bij verschillende meldingen. Zo is het voertuig meerdere keren ingezet bij een aanhouding met verzet. De gemaakte camerabeelden kunnen dienen als bewijsmateriaal. Ook is het videovoertuig van waarde geweest bij een melding over een persoon te water. Met de warmtesensor in de camera kon al snel worden vastgesteld dat het gelukkig niet om een persoon te water ging, waardoor verdere politie-inzet niet meer nodig was. Ook was het voertuig meerdere keren bruikbaar voor collega’s op afstand. Bij sommige incidenten is het zo druk, dat agenten daardoor lastig kunnen communiceren met centralisten van de meldkamer of andere agenten. Dankzij het videovoertuig kunnen agenten op afstand meekijken en inschatten of hun collega’s op straat bijvoorbeeld bijstand van extra agenten nodig hebben.

Arrestantenvervoer toegevoegd
Op de plek waar in een politievoertuig normaal gesproken ruimte is voor arrestantenvervoer, was ruimte gemaakt voor een werkplek voor agenten, waar zij de gemaakte videobeelden konden uitkijken. De agenten die met het voertuig reden, gaven aan de mogelijkheid tot arrestantenvervoer te missen: hielden zij een verdachte aan, dan kon het videovoertuig de arrestant niet naar een politiebureau brengen, maar moest een extra politiebus ter plaatse komen. Om die reden is de werkplek achterin het voertuig om camerabeelden uit te kijken, verwijderd, waardoor er ruimte kwam voor arrestantenvervoer op die plek. Voorin het voertuig is het nog wel mogelijk om de gemaakte camerabeelden uit te kijken.

Privacy burgers
De politieorganisatie heeft een belangrijke taak om zorgvuldig om te gaan met beelden en het waarborgen van de privacy van burgers. Daarom heeft er voor de start van deze pilot een uitgebreide beoordeling plaatsgevonden, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB). Het doel hiervan is om de privacyrisico’s weg te nemen of te verkleinen. Transparantie over deze pilot vindt de politie naar eigen zeggen van groot belang. Er zijn 15 agenten getraind om als operator met het voertuig te mogen werken. Zij weten hoe ze de beelden wel en niet mogen gebruiken. De toegangsregels en gebruiksregels die voor deze camerabeelden gelden, zijn hetzelfde als voor alle andere camerabeelden die de politie zelf verzamelt.

Deel dit artikel via:

Vlog 2

Premium partners

Suricat

MPL

Videoguard

Seagate

Wordt een partner