Experts verwachten toename van niet te blussen natuurbranden

Natuurbranden in Nederland zullen steeds vaker onbeheersbaar worden en pas doven als de ‘brandstof’ op is. Daarvoor waarschuwen deskundigen van het KNMI, de Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit, Deltares en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

De branden gaan niet alleen ten koste van de natuurgebieden. Ook de vitale infrastructuur kan ernstig worden beschadigd en er zijn grote risico’s voor bebouwing in en nabij de getroffen gebieden. De waarschuwende organisaties luiden daarom de noodklok en roepen om maatregelen.

Klimaatverandering
Doordat het klimaat opwarmt en droger wordt, wordt de natuur steeds brandbaarder. Dat komt door toenemende droge en warme periodes en het feit dat droogte en warmte elkaar versterken. Dit gaat uiteindelijk leiden tot branden die niet meer zijn te blussen, omdat de brandweer niet is uitgerust om op te treden bij branden die vele dagen kunnen voortduren. De organisaties roepen overheden om na te denken over de risico’s die dit met zich meebrengt en er rekening mee te houden bij de inrichting van het landschap. Brandweercommandant Anton Slofstra, portefeuillehouder natuurbrandbeheersing, zou graag een brandpreventieplan voor de natuur zien, vergelijkbaar met de verplichtingen voor gebouwen. “In de regel kunnen we alleen succesvol blussen als een gebouw aan de bouwvoorschriften voldoet. In de natuur heb je dat soort voorschriften niet.” Daarom zou er volgens hem een soort Deltaplan voor natuurbranden moeten komen.

Meer natuurgebieden
Wat ook bijdraagt aan het risico is dat er meer mensen komen die tijd in de natuur doorbrengen en bijvoorbeeld kampvuurtjes aanleggen. Verreweg de meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen. Daarnaast wil de overheid 10 procent meer bossen ontwikkelen en agrarisch gebied omzetten in natuurgebied. Die natuurgebieden worden in tegenstelling tot landbouwgebieden niet kunstmatig natgehouden, wat ook weer het brandrisico verhoogt. Het gevolg is dat er in de toekomst voor de brandweer weinig anders opzit dan branden te laten uitwoeden, waarbij het onvermijdelijk is dat wegen, spoorwegen, elektriciteitsverbindingen en gebouwen verloren gaan. Daarbij is de rookontwikkeling schadelijk voor de gezondheid en zal herstel van de gebieden vele miljoenen gaan kosten.

Deel dit artikel via: