Fatale woningbranden in Europa geïnventariseerd

In Nederland wordt al tien jaar het aantal fatale woningbranden bijgehouden. Sinds kort gebeurt dat ook op Europese schaal. De initiatiefnemers zijn de European Fire Safety Alliance (EuroFSA) en de Brandweeracademie.

Met de publicatie van het rapport Fatal residential fires in Europe is een eerste stap gezet om meer inzicht te krijgen in fatale woningbranden op Europees niveau. Volgens de auteurs is meer inzicht in woningbranden op Europees niveau noodzakelijk, om de brandveiligheid in de eigen leefomgeving te kunnen verbeteren. Het gaat dan om kennis over de kansen, omstandigheden en gevolgen van woningbranden.

Gegevens van negen Europese landen
In het rapport Fatal residential fires in Europe zijn de gegevens van negen Europese landen verzameld en geanalyseerd: Noorwegen, België, Estland, Denemarken, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk, Polen en Nederland. De eerste resultaten in dit (Engelstalige) rapport vormen volgens de auteurs een goede basis voor het opstellen van risicoprofielen op nationaal en Europees niveau.

Deel dit artikel via: