Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Alarm Meldnet

Advancis

PG Security Systems

Alphatronics

SMC Alarmcentrale

VVNL

SmartSD

Genetec

EAL

NetworxConnect

Ajax Systems

RoSecure

Uniview

ASSA ABLOY

JMB Groep

VideoGuard

CDVI

HID

Bosch Security Systems

Sequrix

Top Security

Service Centrale Nederland

Multiwacht

Add Secure

Dero Security Products

Secusoft

Nenova

Kiwa

Gold-IP

Nimo Drone Security

Centurion

Hanwha Vision Europe

HD Security

Brivo

DZ Technologies

Crown Security Services

Nimo Dog Security

20face

NIBHV

Regio Control Veldt

CardAccess

Seris

ASIS

SmartCell

Bydemes

Trigion

Traka ASSA ABLOY

VEB

Masset Solutions

Eagle Eye Networks

Avigilon Alta

Connect Security

Hikvision

IDIS

GFT

i-Pro

BHVcertificaat.online

ADI

Explicate

Akuvox

CSL

Lobeco

VBN

Seagate

ARAS

2N

Optex

OSEC

Paxton

Oribi ID Solutions

G4S

Eizo

VAIBS

SOBA

Unii

De Beveiligingsjurist

Network Optix

Milestone

Securitas

Paraat

Felle discussies over beveiligingswerk

22 maart 2017
Redactie
11:05

Veel ontwikkelingen in de beveiligingsbranche zijn voer voor felle discussies. Dat bleek wel tijdens een discussieavond afgelopen dinsdag bij Van Roshum Beveiliging in Amersfoort. De mix van beveiligers, werkgevers en opdrachtgevers bleek het zelden eens over de aangevoerde stellingen over onder andere kwaliteit en beloning.

Bij de eerste stelling leek het even mis te gaan: Beveiligers binnen mijn organisatie zijn voldoende opgeleid en getraind. Maar 12 procent van de aanwezigen was het daarmee niet eens. De rest was het eens of had geen mening. Een deelnemer die het oneens was met de stelling zei: “Beveiligers hebben hun mbo-2-diploma en worden verder alleen opgeleid als de klant daar specifiek om vraagt.” Anderen waren over het algemeen van mening dat als de klant tevreden is, er aan de opleidingen weinig hoeft te veranderen.
De tweede stelling luidde: ‘Ik merk weinig van concurrentie in mijn vakgebied’. Die maakte meer los. Kleinere ondernemers hadden vooral last van ‘de grote drie’, die stelselmatig onder hun prijzen zouden duiken. Een ander – die overigens niet bij een van de ‘grote drie’ werkte – merkte op dat sommige kleinere bedrijven er voor wat dat betreft ook wel wat van kunnen. “Er worden tarieven aangeboden waarvoor je onmogelijk kwaliteit kunt leveren.”

Loon
‘Het uurloon van de beveiliger staat in verhouding met de taken en verantwoordelijkheden’, was de derde stelling. Slechts 12 procent was het hiermee eens en het zal geen verbazing wekken dat het werkgevers betrof. De meesten vonden het gemiddelde uurloon van 12 euro per uur voor regulier werk en 9 euro per uur voor evenementenbeveiliging ver onder de maat. “Iemand uit de bankenwereld vroeg mij eens wat een beveiliger verdient”, merkte een deelnemer op. “Ik vroeg: wat denkt u? 50 euro per uur? Dat is dus wat de buitenwereld denkt. De man viel achterover toen hij hoorde wat wij in werkelijkheid betaald krijgen voor ons verantwoordelijke werk.” Een ander merkte op: “Een beveiliger is een mbo-er die op hbo-niveau moet presteren.” Een werkgever vond het beter om alle toeslagen eens af te schaffen en deze toe te voegen aan het basisloon. “Dat is vooral een voordeel als je een hypotheek wil.”

Opleidingen
Met de stelling ‘Binnen onze organisatie hebben we regelmatig cursussen en relevante trainingen’, was de helft het eens. 12 procent was het oneens en de rest had geen mening. Over het algemeen was men wel positief over het plan om vanaf 2018 bijscholing voor beveiligers verplicht te gaan stellen.
‘Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Daarom is ons uurtarief hoger dan de concurrent’. Zo’n 65 procent van de aanwezigen was het hiermee eens, al was er ook kritiek omdat het veel opdrachtgevers uitsluitend om de prijs gaat. “Het gebeurt zelden dat specifieke kwaliteitseisen worden gesteld.
De stelling ‘Om de kwaliteit te borgen werken wij met langdurige contracten voor de beveiligers’, maakte meer los. “Er wordt steeds meer met payrollers gewerkt en dan heb je als beveiliger nauwelijks rechten. Een ziekmelding kan al tot beëindiging van het contract leiden”, klaagde een beveiliger. Slechts 15 procent was het eens met de stelling. Een werkgever: “Wij werken het liefst met contracten voor onbepaalde tijd, maar verwachten ook dat de medewerker zijn best doet. Anders bouwen we toch een dossier op en wordt het uiteindelijk exit.” Een ander stelde een proeftijd van 2 jaar voor. “Goede mensen komen daar glansrijk doorheen.”

Teveel invloed
‘De top 3 heeft teveel invloed op de markt’, luidde een stelling. 65 procent was het eens, de rest was het oneens. “Kleinere bedrijven mengen zich vaak niet in discussies over prijsstellingen en opleidingen. Dan moeten ze ook niet gaan lopen klagen”, vond één van de werkgevers die overigens zelf niet bij de top 3 werkt. Die kritiek volgde ook op de stelling dat brancheverenigingen te weinig doen voor hun leden en te weinig invloed hebben. “Sommige leden komen meer voor het eten naar de bijeenkomsten dan voor de inhoud. Bij de laatste ALV van de Nederlandse Veiligheidsbranche zaten we met zijn dertienen!”
Met de stelling dat de vakexamens zijn achterhaald en niet meer volstaan, was een derde het eens, een derde oneens en had een derde geen mening. Iemand die het eens was zei: “Het is oude koek wat er in de cursusboeken staat. Vooral als het over de politie gaat.” Een ander vond dat het uiteindelijk toch de opdrachtgever is die bepaalt wat mensen moeten weten en die klagen niet.
Ook was men sterk verdeeld over de stelling dat klanten bereid zijn een hoger tarief te betalen als de kwaliteit goed is. “Sommige klanten wel”, merkte een deelnemer op, “maar de hele tariefstructuur wordt verpest door de felle concurrentie op prijs. Vooral door grotere partijen die het zich niet kunnen permitteren om een grote opdracht te verliezen. Maar ook door kleine bedrijven met ZZP-ers, die de hemel beloven en vervolgens niets waar blijken te kunnen maken.”

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Suricat

Seagate

Videoguard

SequriX

Wordt een partner