Gecertificeerde beheersing van stalbranden

Elk jaar worden in Nederland duizenden dieren het slachtoffer van stalbranden. In de zoektocht naar effectieve brandpreventie voor (pluim)veestallen heeft MJ-Tech uit Etten-Leur een belangrijke mijlpaal bereikt. Kiwa certificeerde het bedrijf onlangs conform de richtlijn K21045 – SCP06 ‘Fire Protection of Life Stock in Stables based on Watermist’.

MJ-Tech’s projectmanager Ferry Schoenmakers en commercieel directeur Jurnjan van den Bremer vertellen over het certificeringstraject en hoe hun brandbeveiligingssysteem een cruciale rol speelt in het beschermen van dierenleven en het verbeteren van brandveiligheid in agrarische omgevingen.

Hogedruknevelsystemen
MJ-Tech is gespecialiseerd in innovatie op het gebied van hogedruknevelsystemen. Hoewel oorspronkelijk ontworpen voor klimaatregeling in stallen en kassen, kunnen deze systemen nu ook ingezet worden voor brandbeheersing in grootschalige dierverblijven. Het open nozzle-systeem, geactiveerd door een branddetectiesysteem, vult bij detectie de ruimte met verkoelende watermist, waardoor zuurstoftoevoer naar de brandhaard wordt beperkt.

Van verkoeling naar brandbeheersing
Het bedrijf heeft al meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van hoge druk neveltechnieken, onder meer in de glastuinbouw en de stallenwereld. Het is dus al heel lang bezig pluimveehouders te helpen in periodes van extreme hitte het dierenwelzijn te verbeteren. Ruim vijf jaar geleden vroeg een klant uit de pluimveesector of het niet mogelijk was de techniek van hogedruknevel te gebruiken om watermist te genereren in het kader van brandbeheersing.

Certificering
Nadat verzekeraars vroegen naar certificering, voerde MJ-Tech de nodige gesprekken met het bevoegd gezag. Experts maakten duidelijk dat eenduidigheid naar de markt essentieel was. Het bedrijf koos voor geaccrediteerde testlaboratoria en overwoog certificatie door verschillende certificeringsinstanties. Uiteindelijk viel de keuze op Kiwa. De focus van MJ-Tech lag op een wereldwijd toepasbaar en realistisch traject, met de nadruk op Europese regelingen. Contacten met Kiwa’s productmanagers Peter Voshol en Wouter van Beers zorgden voor een soepel traject in de afgelopen anderhalf jaar.

Live test
Er moest een live test plaatsvinden met het watermistsysteem om de werking en doeltreffendheid aan te tonen. Want hoewel het bedrijf intern al veel ervaring had opgedaan met de techniek, zocht men externe validatie en een neutrale beoordeling. Een bezoek aan de Twente Safety Campus vorig jaar leverde uitgebreide tests op, maar dat alleen volstond niet voor het certificaat. Kiwa heeft de effectiviteit van het watermistsysteem daarom beoordeeld op locatie, bij een klant in Brabant, met diverse brandscenario’s. Dit resulteerde in een productcertificaat. Deze benadering illustreert in de ogen van MJ-Tech de grondige aanpak van Kiwa.

Goed voorbereid
Er was een pre-assessment gepland om beter inzicht te krijgen in de audit. Dat traject was erg waardevol voor MJ-Tech. Het bood een inventarisatie van de huidige status en bereidde het bedrijf goed voor op de definitieve audit. Omdat het om een nieuw product gaat, was het pre-assessment essentieel om inzicht te krijgen in hoe de audit zou verlopen. Men heeft een grondige inventarisatie kunnen maken en was daardoor goed voorbereid op de definitieve audit.

Verdere professionalisering
Naast een commerciële stimulans helpt certificering MJ-Tech ook om haar kwaliteitscontroles te versterken en nog professioneler te werken. Met behulp van factory acceptance tests en site acceptance tests is eigen kwaliteitsborging geïmplementeerd. Het certificeringstraject fungeert als een spiegel, waarbij feedback van Kiwa het bedrijf uitdaagt om te verbeteren en dat zorgt voor professionele groei. Zo wordt nu nóg beter gekeken naar hoe de systemen op locatie worden opgeleverd. Wat is er nodig? Wat worden de uitgangspunten van de stal die we gaan voorzien van watermist? Ook gaat het bedrijf nu op een andere manier het gesprek aan met klanten en kan het ze nu beter vertellen waarom ze bepaalde zaken nodig hebben.

Opleidingsprogramma’s
Dankzij de certificering wordt nu ook anders gekeken naar de leveranciers van de onderdelen die voor de systemen worden gebruikt. Wat leveren ze, hoe leveren ze? Voorheen werden niet heel veel steekproeven gedaan. Als er iets verkeerd was, dan was het verkeerd. Nu wordt geprobeerd dat al eerder af te vangen. De certificering leidde ook tot betere documentatie en opleidingsprogramma’s voor de medewerkers. Het bedrijf communiceert nu effectiever met medewerkers via trainingen, waardoor buitendienstmedewerkers beter uitgerust zijn om klantvragen te beantwoorden en als ambassadeurs van het bedrijf op te treden.

Niet zonder uitdagingen
Het certificeringstraject was een strak geplande operatie met duidelijke doelstellingen, waarbij in december het initiële doel werd bereikt. Niet zonder uitdagingen. Zo moest het bedrijf tijdens de test op locatie de coördinatie met verschillende stakeholders managen, waaronder de brandweer die preventief stand-by stond en was het ook een hele operatie om de stal leeg te maken. De transparantie van Kiwa in het proces was essentieel. Nadat MJ-Tech de basis had gelegd, waren er duidelijke vervolgstappen nodig voor het volledige certificaat, wat een extra jaar in beslag nam. In deze tussenstappen en momenten was er ruimte voor flexibiliteit en samenwerking. Wat volgens MJ-Tech opviel, was de pragmatische aanpak van Kiwa, waardoor het traject niet strikt en ambtelijk aanvoelde. Dit heeft bijgedragen aan een positieve ervaring, waarbij gezamenlijke inspanningen tot succes hebben geleid.

K21045 Fire Protection Systems
De ‘SCP06 Fire Protection of life stock in stables based on watermist’ wordt uitgevoerd op basis van het Test- Inspectie- en Certificatieschema ‘K21045 Fire Protection Systems’ en bevat een testprotocol om de effectiviteit van het brandbeveiligingssysteem gebaseerd op watermist aan te tonen. De SCP06 bevat daarnaast de prestatie-eis bij branden in stallen en is gebaseerd op de typische gevarenconfiguratie zoals deze vandaag de dag in deze stallen voorkomt.

Deel dit artikel via: