Gemeenten mailen jeugdzorginformatie onveilig

Tientallen gemeenten vragen jeugdpsychologen en psychotherapeuten vertrouwelijke informatie over patiënten te versturen via onbeveiligde e-mail.

email verzendenDe informatie betreft bijvoorbeeld de naam en het adres van het kind, de duur van de behandeling en in sommige gevallen medische informatie zoals het behandelplan of een verwijsbrief van de huisarts, meldt NRC na onderzoek onder jeugd-ggz-psychologen.

Gemeenten zijn verplicht de uitwisseling van dergelijke gegevens beveiligd te laten plaatsvinden. Er is een beveiligd communicatiesysteem voor berichtenverkeer met zorgverleners beschikbaar, het Gemeentelijk Gegevensknooppunt, maar dat functioneert nog lang niet in alle gemeenten.

Deel dit artikel via: