Geslaagde kick-off partnership VEBON-NOVB en VEB

Tijdens een gezamenlijke receptie in het Nationaal Militair Museum in Soest gaven de brancheverenigingen VEBON-NOVB en VEB aan nauwer te gaan samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met andere brancheverenigingen en organisaties op veiligheidsgebied.

Ondanks de harde storm op 18 januari en de door KNMI afgegeven Code Rood, viel over de opkomst niet te klagen. Zo’n 200 mensen hadden de elementen getrotseerd om elkaar te midden van antiek en iets minder oud oorlogsmaterieel te ontmoeten en bij te praten over de ontwikkelingen in de branche.

Er vonden ook presentaties plaats. Eerst door de voorzitters van beide brancheverenigingen: Jan Kuipers van de VEB en Boele Staal van VEBON-NOVB. De eerste benadrukte de successen die intussen zijn bereikt in samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en overheid, zoals Live View en Helder Zicht. Staal wees op het toenemende belang van cyber. In de statistieken is cybercrime de traditionele criminaliteit allang gepasseerd en het is aan de beveiligingsbranche om daar iets mee te doen. De voorzitter van VEBON-NOVB riep zijn leden op om zich verder te ontwikkelen op het gebied van digitalisering en partnerships aan te gaan met ICT-bedrijven. Verder wees hij op een samenwerkingsverband binnen VNO-NCW, waar nadere contacten worden gelegd tussen overheid en bedrijfsleven.

Grote diensten
Volgens Jan Kuipers zijn politie en brandweer ook in toenemende mate bereid om samenwerkingen aan te gaan met de beveiligingssector. Nodig, want er zijn nieuwe problemen ontstaan, zoals de vluchtelingencrisis en terrorisme, waarbij de particuliere beveiligingssector grote diensten kan bewijzen.

Gastspreker Floor Damen, advocaat bij Lexence, ging in op vijf misverstanden in het arbeidsrecht, die ook voor de beveiligingssector relevant zijn, zoals dat concurrentiebedingen geen waarde hebben, dat je alleen mag reorganiseren als er verlies wordt geleden, dat je onrechtmatig verkregen bewijs niet mag gebruiken, dat de Ondernemingsraad een tandeloze tijger is en dat het regeringsakkoord vernieuwd is.

Chris Verhoeven van het TU Delft Robotics Institute hield een betoog over de toenemende mogelijkheden van robots en drones en legde nadruk op de steeds slimmere technologie. Hij beschouwt moderne robots als dieren, omdat zij zich dankzij de geavanceerde sensoren als dieren kunnen gedragen. Robots gaan volgens Verhoeven steeds meer met elkaar communiceren via de cloud. Ook beveiligingssystemen zouden in de toekomst door robots vervangen kunnen worden, stelde de spreker. Hij noemde drones met een brandsensor of blussysteem als voorbeeld.

De goed bezochte bijeenkomst werd afgesloten met een ‘walking diner’, waarbij ook een belangrijk deel van de collectie van het Nationaal Militair Museum bewonderd kon worden.

 

Deel dit artikel via: