Gevolgen van verlenging lockdown voor brandweer

Voorlopig is de lockdown in Nederland nog van kracht. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de brandweer. Op verzoek van de RCDV is een aanvulling gemaakt op de brancherichtlijn COVID-19 Brandweer Nederland als het gaat om geoefendheid, opleiden en examineren.

Er is in het ‘brandweerveld’ behoefte aan een nadere duiding van welke monodisciplinaire oefeningen bijdragen aan het op peil houden van de geoefendheid van brandweerpersoneel voor de primaire taak binnen de geldende coronamaatregelen. Het operationele werk van de brandweer gaat tenslotte continu door. Het is aan een veiligheidsregio zelf om te besluiten op welke wijze het oefenen wordt door gezet en vorm gegeven. In een document is aangegeven wat de mogelijkheden zijn. Het bevat handvatten om de elementaire geoefendheid op peil te houden.

Opleiden en examineren
Voor het borgen van de nodige instroom in de repressieve dienst worden noodzakelijke opleidingen, vaak echter wel onder beperkende maatregelen, nog steeds door de opleidingsinstituten verzorgd. Dit wordt zorgvuldig gemonitord door de stuur- en werkgroep continuïteit opleidingen. Op basis van de ervaring met opleidingen is in de aanvulling op de brancherichtlijn ruimte geboden aan het lopen van stages en het uitvoeren van leerwerkopdrachten. Dit zijn noodzakelijke activiteiten om in de praktijk ervaring te kunnen opdoen. Dit wordt in de notitie nader toegelicht. Op een later moment volgt nog een aanvulling met een voorstel voor het onderwerp werving en selectie.

Deel dit artikel via: