Grote vraag naar gratis Verklaring Omtrent het Gedrag

Er is volgens staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid & Justitie zo veel belangstelling voor de gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers dat hij er niet 100.000, maar 120.000 gaat verstrekken.
Vooral in de sportwereld wordt aan vrijwilligers steeds vaker een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd, om te voorkomen dat iemand wordt aangesteld die elders verwijderd is wegens ongeoorloofd seksueel gedrag. Normaal kost dit zo’n 40 euro. Veel geld voor de vrijwilliger en de sportvereniging. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om als vrijwilliger een gratis VOG aan te vragen. De belangstelling daarvoor is groot. Alleen al in de eerste helft van dit jaar kwamen er 900 nieuwe organisaties bij en werden er 43.500 gratis VOG’s aangevraagd. Dijkhoff juicht dit toe. Hij zegt het heel belangrijk te vinden dat vrijwilligersorganisaties blijven investeren in veiligheid. Omdat het aantal van 100.000 dit jaar mogelijk wordt overschreden, worden er dit jaar 20.000 gratis VOG’s extra beschikbaar gesteld. Dijkhoff wil dit aantal nog niet structureel verhogen. Dat gaat afhangen van toekomstige ontwikkelingen. Vorig jaar vroegen 169.000 jongeren een VOG aan. In slechts 438 gevallen werd deze geweigerd.

Deel dit artikel via: