Handhaving coronamaatregelen wordt strenger

De politie en boa’s gaan strenger handhaven op de naleving van coronamaatregelen. Dat is maandagavond afgesproken tussen de voorzitters van de veiligheidsregio’s en minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid. Er zullen vaker boetes worden opgelegd, maar eerst waarschuwen blijft het uitgangspunt.

Door de onduidelijkheid van de regels en de commotie rond de bruiloft van minister Grapperhaus was bij agenten en boa’s het animo om boetes uit te schrijven tot een minimum gedaald. Het was voor hen nauwelijks nog uit te leggen aan het publiek. Nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames enorm is gestegen, willen de veiligheidsregio’s en de minister dat het strenge beleid van tijdens de eerste coronagolf weer terugkomt. Er zal dus niet meer alleen worden opgetreden tegen mensen die domweg weigeren een mondkapje te dragen of voldoende afstand te houden.

Waarschuwingsregister
Wel blijft eerst waarschuwen het uitgangspunt, met dat verschil dat van de waarschuwingen nu notitie wordt gemaakt. Dat houdt in dat als iemand al eens gewaarschuwd is, er bij een overtreding direct een boete uitgeschreven kan worden. Ook heeft de minister met de veiligheidsregio’s afgesproken dat er een landelijk handhavingskader komt om regionale verschillen te voorkomen. Eerder bleek uit onderzoek dat het aantal uitgeschreven boetes in relatie tot het aantal inwoners per gemeente sterk kan verschillen. Volgens Grapperhaus is er in deze gedeeltelijke lockdown behoefte aan duidelijkheid en helderheid. Er is volgens de minister ook onder de bevolking behoefte aan strenger optreden, zodat mensen die willens en wetens het risico nemen besmet te raken er niet meer zomaar mee wegkomen.

Deel dit artikel via: