Heras poorten voldoen aan Europese Verordening bouwproducten

Heras draaipoorten en schuifpoorten voldoen aan de nieuwe Europese verordening voor bouwproducten.

De EU kent sinds 2013 de Construction Products Regulation (CPR). Deze nieuwe Europese verordening voor Bouwproducten heeft als doel om het vrije handelsverkeer van bouwproducten op de Europese markt te bevorderen door een uniforme en transparante regelgeving.
Heras hekwerkDe CE-markering voor bouwproducten beoogt het wegnemen van handelsbarrières en het harmoniseren van nationale voorschriften. De ‘essentiële kenmerken’ voor CE zijn mechanische weerstand en stabiliteit, brandveiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu, veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik, bescherming tegen geluidshinder, energiebesparing en warmtebehoud en duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen.
De betreffende CE-richtlijn (CPD) was niet verplicht en liet veel ruimte aan de lidstaten voor eigen invulling. Nationale en zelfs private keurmerken voor bouwproducten bleven bestaan.
Met CPR is de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring, ofwel Declaration of Performance (DoP), mee te leveren. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan. Zonder de prestatieverklaring mag het product geen CE-markering hebben.
De DoP zorgt dan ook voor een hogere geloofwaardigheid van de CE-markering. Voor de hekwerkindustrie geldt de DoP voor schuifpoorten en draaipoorten, zowel voor de handbediende als geautomatiseerde varianten.
Volgens Dennis Gouka, algemeen directeur bij Heras, hebben de poorten met CPR een aantoonbare voorsprong. Ze voldoen aan de strengste Europese wetgeving. CPR is voor Heras een kans om de export in Europa verder uit te bouwen.
De met CPR vereiste DoP-prestatieverklaring wordt een sleuteldocument en informeert bouwers en architecten over de productprestaties. Het legt grotere verantwoordelijkheid bij producent voor juiste toepassing en een grotere aansprakelijkheid bij disfunctioneren. Heras zal worden onderworpen aan aangekondigde en onaangekondigde inspecties voor wat betreft het naleven van de regelgeving en correcte prestatieverklaringen.
Update 13 april 2015: Construction Products Regulation was aangeduid als zijnde een Europese richtlijn, dit is echter een verordening.

Deel dit artikel via: