Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Crown Security Services

Multiwacht

Akuvox

Trigion

EAL

DZ Technologies

ASSA ABLOY

Alarm Meldnet

De Beveiligingsjurist

Genetec

BHVcertificaat.online

SmartCell

Service Centrale Nederland

Bosch Security Systems

Unii

Optex

Centurion

Eizo

GFT

Eagle Eye Networks

Bydemes

Seris

Seagate

2N

PG Security Systems

Alphatronics

G4S

Brivo

CDVI

RoSecure

Nenova

SMC Alarmcentrale

Dero Security Products

Masset Solutions

Regio Control Veldt

CSL

SOBA

Advancis

HD Security

VideoGuard

Gold-IP

NetworxConnect

ADI

Hanwha Vision Europe

Oribi ID Solutions

Paxton

Explicate

Lobeco

i-Pro

Traka ASSA ABLOY

Avigilon Alta

IDIS

VAIBS

CardAccess

OSEC

Hikvision

Secusoft

VVNL

Paraat

VBN

Top Security

Connect Security

HID

Milestone

20face

SmartSD

Sequrix

Ajax Systems

JMB Groep

Add Secure

Uniview

Kiwa

Securitas

VEB

ARAS

Nimo Drone Security

Nimo Dog Security

ASIS

NIBHV

Internationaal onderzoek naar dreigingen en rol van beveiligers

14 september 2023
Redactie
08:44

Volgens het ‘World Security Report’ dat deze week is gepubliceerd door G4S, verwachten CSO’s van Nederlandse bedrijven in de komende twaalf maanden een toename van misbruik van bedrijfsmiddelen of gegevens en diefstal van intellectueel eigendom door eigen medewerkers. Ook is onderzocht wat van beveiligers wordt verwacht.

Aan het onderzoek dat aan het rapport ten grondslag ligt, hebben 1.775 Chief Security Officers (CSO’s) uit 30 landen deelgenomen, werkzaam bij internationaal opererende bedrijven, met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 biljoen dollar.
Maar liefst 40 procent van alle Nederlandse respondenten ziet misbruik van bedrijfsmiddelen of gegevens als de meest serieuze, interne veiligheidsdreiging voor de komende 12 maanden. Dit percentage ligt hoger dan in enig ander Europees land, en ruim boven het wereldgemiddelde (35%).

Intellectueel eigendom
Bijna één op de drie Nederlandse CSO’s (32%) verwacht in het komende jaar een toename van interne diefstal van intellectueel eigendom. Ook dit percentage is hoger dan in enig ander land in Europa en ligt boven het wereldwijde en Europese gemiddelde (27% en 24%).
Ook verwacht 38 procent van alle Nederlandse CSO’s dat diefstal van bedrijfseigendommen door eigen werknemers in de komende twaalf maanden zal toenemen. Dit percentage ligt eveneens ruim boven het Europese gemiddelde van 28 procent.

Preventieve maatregelen
Om het hoofd te bieden aan de verwachte toename van insiderdreigingen, richten veel Nederlandse CSO’s zich op preventieve maatregelen. Hierbij ziet maar liefst 64 procent het opleiden van personeel als hun belangrijkste budgettaire beveiligingsprioriteit voor de komende 12 maanden. Waarschijnlijk investeert geen enkel ander land in Europa zo’n groot deel van zijn fysieke beveiligingsbudget in het opleiden van medewerkers.
Voor de komende vijf jaar verwachten vier van elke vijf (81%) Nederlandse respondenten dat het werven van beveiligingsprofessionals een uitdaging zal blijven voor de beveiligingsactiviteiten van hun bedrijf. Het aannemen van nieuw personeel is een prioriteit voor 34 procent van de CSO’s – iets boven het Europese gemiddelde van 32 procent.

Investeren in nieuwe technologie
Het efficiënter maken van beveiligingsprocessen is voor 40 procent van de Nederlandse CSO’s de belangrijkste reden om te investeren in nieuwe technologie in de beveiligingsactiviteiten van hun bedrijf. In de komende vijf jaar is ruim een derde (34%) van hen voornemens te investeren in AI-technologie voor inbraakdetectie en -preventie. Bijna 30 procent gaf aan dat het middelen wil vrijmaken voor het aantrekken van beveiligingspersoneel.
Vinz van Es, managing director van G4S Nederland: “De toename van fysieke dreigingen ‘van binnenuit’ zijn duidelijk zorgwekkend. Het is duidelijk hoe ernstig Nederlandse CSO’s het probleem met bedreigingen van binnenuit nemen, gezien de prioriteit die ze hebben gegeven aan het trainen van beveiligingsmedewerkers om signalen voor een dreiging te herkennen, en het informeren van andere werknemers over de risico’s en gevolgen.

AI-technologie voor beveiliging
Gezien de krappe arbeidsmarkt en het tekort aan beveiligingsprofessionals lijken CSO’s technologie te gebruiken om hun medewerkers te ondersteunen. In de komende vijf jaar is ruim een derde (34%) van de Nederlandse CSO’s voornemens te investeren in AI-technologie voor beveiliging, denk aan inbraakpreventie en video access.
Goed opgeleide medewerkers, ondersteund door slimme technologie zoals AI, stellen bedrijven en hun leveranciers van beveiligingsdiensten in staat om optimale beveiligingsniveaus te bereiken. In de afgelopen jaren heeft G4S hier al significante stappen in gezet door -onder andere- de overname van Beveco, een high-end technologiebedrijf met focus op integratie van beveiligings-, veiligheids- en gebouw gebonden systemen.

Rol van de beveiligingsmedewerker
De tijd dat een beveiliger twintig schermen tegelijk in de gaten hield is voorgoed voorbij. AI geeft de beelden die actie nodig hebben. Dat maakt het werk proactief en voorkomt incidenten. De rol van beveiligingsmedewerker is uitgegroeid tot een van de meest interessante carrières met geweldige toekomstperspectieven.”
Stephane Verdoy, regional CEO van G4S Europe, voegt toe: “Meer dan ooit worden leiders in de veiligheidssector geconfronteerd met meerdere risico’s en bedreigingen die worden veroorzaakt door geopolitieke spanningen en economische druk. De topprioriteit van elke Chief Security Officer moet de veiligheid en beveiliging van hun medewerkers, klanten, gegevens en bedrijfsmiddelen blijven.”

Andere belangrijke bevindingen uit het ‘World Security Report’ zijn:

Beveiligingsbedreigingen en -incidenten

 • Nederlandse bedrijven zijn het meest bezorgd van heel Europa over economische onrust: bijna de helft (49%) ziet dit als het meest reële gevaar voor de veiligheid van hun bedrijf in het komende jaar – boven het Europese gemiddelde van 42%.
 • Hetzelfde aantal respondenten ziet economische criminelen als de belangrijkste groep van dreigingsactoren die de veligheid van hun bedrijf bedreigen – boven het regionale gemiddelde van 46%.
 • Ook verwachten Nederlandse CSO’s dat de interne diefstal van intellectueel eigendom zal stijgen van 21% in de afgelopen 12 maanden tot 32% in het komende jaar.
 • Phishing en social engineering worden beschouwd als de grootste externe bedreiging voor de beveiliging, volgens 30% van de respondenten. Alleen Franse CSO’s schatten dit percentage hoger in (32%).
 • Diefstal van fysieke eigendommen van het bedrijf (28%) wordt gezien als de op één na meest waarschijnlijke externe bedreiging voor fysieke beveiliging. Dit is hoger dan het wereldwijde en het Europese gemiddelde (respectievelijk 23% en 18%) en hoger dan enig ander onderzocht Europees land.

Technologie in beveiliging

 • Geavanceerde en opkomende technologie wordt door 32% van de respondenten gebruikt bij hun fysieke beveiligingsactiviteiten. Ze streven ernaar dit in de komende 12 maanden te verhogen tot 42%, wat boven het Europese gemiddelde (39%) zal liggen.
 • Efficiëntere beveiligingsprocessen (40%), het verminderen van beveiligingsrisico’s en het verbeteren van de ervaring van beveiligingsmedewerkers (beide 30%) zijn de top drie drijfveren voor het invoeren van nieuwe technologie in beveiligingsactiviteiten.
 • Een gebrek aan interne expertise (43%) was de grootste belemmering voor het implementeren van nieuwe technologie in beveiligingsactiviteiten. Dit is hoger dan het wereldgemiddelde (35%), het regionale gemiddelde (30%) en andere Europese landen.

Mensen in de beveiliging

 • Het behouden van gekwalificeerd en ervaren beveiligingspersoneel is volgens 53% van de Nederlandse CSO’s een grote uitdaging – gelijk aan het wereldgemiddelde.
 • Het opleiden van personeel is de hoogste prioriteit voor het beveiligingsbudget in de komende twaalf maanden. Met 64% is dit het hoogste percentage in Europa en ruim boven het Europese gemiddelde (42%).

Toekomst van beveiliging

 • Bijna driekwart (74%) van de Nederlandse respondenten verwacht dat het aantal fysieke bedreigingen voor de beveiliging de komende 12 maanden zal toenemen.
 • Bijna vier op de vijf respondenten (79%) is het ermee eens dat sociale vaardigheden in een beveiligingsprofessional belangrijker zijn dan fysieke eigenschappen (zoals postuur en spierkracht).
Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Videoguard

Suricat

Seagate

Wordt een partner