Justitie en Veiligheid praat met burgemeesters over veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten organiseerden maandag 29 oktober het zesde bestuurdersdiner. Het doel van deze bijeenkomst is de onderlinge band verstevigen tussen bewindspersonen en topambtenaren van JenV en zo’n zeventig burgemeesters.

In Utrecht spraken de aanwezigen aan verschillende tafels over onderwerpen die actueel zijn voor beide bestuurslagen. Het thema daarbij was: Samenwerken als één overheid aan complexe maatschappelijke opgaven.

Interventieteams
Zo kwamen de coalitieakkoorden aan bod zoals die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten. Ook spraken ze over de samenwerking op het gebied van veiligheid in de gemeenten. Zoals in de interventieteams in Oost-Brabant. Het belang van informatiedeling kwam ook ter sprake, bijvoorbeeld met het sociaal domein. Het tijdig delen van relevante info over bijvoorbeeld, personen met verward gedrag, kan volgens burgemeesters de inzet van ‘de veiligheidskolom’ voorkomen. Verder kwamen onderwerpen ter tafel als het asielbeleid, ondermijnende criminaliteit, mensenhandel en de re-integratie van ex-gedetineerden.

Deel dit artikel via: