Keurmerk Veilig Ondernemen tot 2015 verlengd

Het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt tot 2015 verlengd. Dit maakte minister Opstelten bekend. Veilig ondernemen is een van de speerpunten van het Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is in 2000 gestart als instrument gericht op het terugdringen van criminaliteit in winkelgebieden (KVO-W) en op bedrijventerreinen (KVO-B). Inmiddels zijn rond de duizend winkelcentra en bedrijventerreinen KVO-gecertificeerd. Jaarlijks komen er ongeveer 100 nieuwe KVO’s bij en worden er circa 200 opnieuw gecertificeerd.

Ondernemers in winkelgebieden met een Keurmerk Veilig Ondernemen hebben in hun winkelgebied een verbetering van het veiligheidsgevoel gezien van 27%, het aantal inbraken daalde met 43%, het aantal overvallen met 38% en het aantal meldingen van vernieling daalt ook met 33%, zo blijkt uit cijfers van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel .

Winkelgebieden en bedrijventerreinen komen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen in aanmerking als zij structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Dit kan variëren van cameratoezicht tot veiligheidsscans. Onderzoek laat zien dat winkelcentra waar volgens de KVO methodiek wordt samengewerkt inderdaad zowel subjectief als objectief veiliger worden. Daarmee is KVO een van de meest succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Lokale partijen als ondernemers, gemeente, politie en brandweer werken samen om de veiligheid in kaart te brengen en concrete verbeteringen realiseren. MKB-Nederland en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel leveren procesbegeleiders die de lokale partijen helpen bij de uitvoering van de te nemen maatregelen.

Deel dit artikel via: