Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Regio Control Veldt

Kiwa

Multiwacht

GFT

Crown Security Services

Top Security

i-Pro

Optex

Add Secure

Alarm Meldnet

Centurion

Hikvision

Genetec

Seris

Service Centrale Nederland

SmartCell

Gold-IP

BHVcertificaat.online

ARAS

Ajax Systems

VEB

Explicate

SMC Alarmcentrale

Masset Solutions

CDVI

Nimo Dog Security

HID

Milestone

Lobeco

De Beveiligingsjurist

Unii

NetworxConnect

RoSecure

Bydemes

VBN

Trigion

Nenova

Bosch Security Systems

PG Security Systems

Secusoft

EAL

Nimo Drone Security

Sequrix

ASIS

VAIBS

CardAccess

NIBHV

2N

Securitas

ADI

SmartSD

Eizo

G4S

DZ Technologies

Alphatronics

Seagate

20face

Oribi ID Solutions

Advancis

Paraat

IDIS

Akuvox

CSL

Connect Security

SOBA

OSEC

Dero Security Products

Traka ASSA ABLOY

JMB Groep

HD Security

Uniview

Brivo

VideoGuard

ASSA ABLOY

Eagle Eye Networks

VVNL

Paxton

Hanwha Vision Europe

Avigilon Alta

Landen pakken samen criminele motorbendes aan

9 oktober 2015
Redactie
15:10

Nederland, Duitsland en België gaan nauwer samenwerken om grensoverschrijdende problemen met criminele motorbendes aan te pakken. Ook in Benelux-verband wordt de aanpak van deze zogeheten outlaw motorcycle gangs (OMG’s) verder versterkt.

polizei duitslandDat heeft minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag in Luxemburg afgesproken met de Duitse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Günter Krings en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

De aanpak van grensoverschrijdende problemen met criminele motorbendes vraagt zowel om strafrechtelijke als bestuurlijke maatregelen. Nederland, Duitsland en België hebben daarom afgesproken om voor het einde van dit jaar in kaart te brengen op welke manier bestuurlijke informatie over criminele motorbendes beter met elkaar kan worden gedeeld binnen de geldende regelgeving in de betrokken landen.

De bewindslieden hebben verder afspraken gemaakt over de uitwisseling van ervaringen met het tegengaan van criminele motorbendes en de opsporing en vervolging van deze bendes als criminele organisaties.

Minister Van der Steur en zijn Belgische collega van Binnenlandse Zaken Jambon kondigden aan dat ze samen met Luxemburg het bestaande politiesamenwerkingsverdrag willen aanpassen zodat lokale autoriteiten in de grensstreken makkelijker bestuurlijke informatie over criminele bendes kunnen uitwisselen.

In Nederland treden het Rijk, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst gezamenlijk op tegen criminele motorbendes. Het aantal opsporingsonderzoeken met betrekking tot criminele motorbendes is opgelopen naar ongeveer 160 (peildatum: juni 2015). Uit de Integrale landelijke voortgangsrapportage OMG’s die Van der Steur eerder dit jaar naar de Tweede Kamer heeft gestuurd bleek ook dat twee keer zoveel clubhuizen van motorbendes het voorgaande jaar zijn gesloten of is de vestiging afgewend. Door de integrale aanpak sluit het net zich verder rond de criminele motorbendes: met strafrechtelijk optreden, het opsporen van crimineel verkregen vermogen en bestuurlijk ingrijpen. Daarnaast heeft het OM aangegeven te zullen onderzoeken of een criminele motorbende civielrechtelijk verboden kan worden.

Sinds de start van de integrale programmatische aanpak van motorbendes in 2012 zijn van de 160 lopende en afgeronde opsporingsonderzoeken inmiddels 29 afgedaan met een OM-afdoening en zijn 215 verdachten gedagvaard. Van deze verdachten is de helft (108) veroordeeld. Daarvan hebben 88 een gevangenisstraf opgelegd gekregen. In 35 strafzaken is een taakstraf opgelegd en in 8 strafzaken een geldboete tot 1500 euro.

Deel dit artikel via:

Vlog 8

Premium partners

Videoguard

Suricat

Seagate

Wordt een partner