Landsadvocaat weigert intern onderzoek met OM te delen

Pels Rijcken weigert een intern onderzoek naar een door een oud-bestuurder gepleegde megafraude met het Openbaar Ministerie te delen. De Landsadvocaat beroept zich hierbij op het verschoningsrecht, schrijft NRC. Het OM zal de zaak nu voor de rechter moeten brengen.

De inmiddels overleden bestuursvoorzitter Frank Oranje zou ruim 11 miljoen euro hebben gestolen van cliënten, die hij als notaris onder zijn beheer had. Aanvankelijk zou het OM hier zelf onderzoek naar verrichten, maar besloten werd die taak op kosten van Pels Rijcken te laten uitvoeren door forensisch onderzoekers van Deloitte. Het OM wil nu het onderzoek van Deloitte raadplegen om te kijken of aanvullend onderzoek nodig is, maar het advocaten- en notariskantoor weigert hieraan mee te werken.

Verschoningsrecht
Topnotaris Oranje zou in een periode van 18 jaar ruim 11 miljoen euro hebben verduisterd. De Landsadvocaat heeft hierover globale informatie aan het OM verstrekt, maar komt niet met de namen van de gedupeerden over de brug. Juist die gegevens zijn essentieel voor strafrechtelijk onderzoek. Pels Rijcken vindt echter dat deze informatie onder het verschoningsrecht valt. Het OM deelt die mening niet, maar zal naar de rechter moeten om de gegevens alsnog te kunnen vorderen.

Commerciële onderzoekers
Het gebeurt vaker dat particuliere bedrijven het onderzoek van het OM overnemen. Deels omdat fraude bij justitie geen al te hoge prioriteit geniet. Het OM staat nog steeds achter dit beleid, maar zegt wel te verwachten dat het geïnformeerd wordt over de bevindingen. Het OM wil aanvullend onderzoek doen naar de miljoenenfraude bij de landsadvocaat en heeft daarvoor ook informatie opgevraagd bij de Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht. Dat zijn de toezichthouders die hun eigen onderzoek naar de fraude uitvoerden. Ook daar is de uitdaging dat die een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben, aldus NRC.

Deel dit artikel via: