Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Bosch Security Systems

Optex

OSEC

Paraat

SMC Alarmcentrale

Service Centrale Nederland

Avigilon Alta

Akuvox

DZ Technologies

Uniview

Milestone

Secusoft

HD Security

Eizo

Seagate

CardAccess

Gold-IP

Hikvision

VVNL

VBN

Paxton

JMB Groep

EAL

NetworxConnect

ARAS

Sequrix

ASIS

Securitas

Nimo Drone Security

2N

Oribi ID Solutions

SmartCell

Add Secure

Ajax Systems

RoSecure

VideoGuard

Dero Security Products

Brivo

GFT

BHVcertificaat.online

CSL

Alphatronics

ADI

Connect Security

Seris

SOBA

Multiwacht

Centurion

CDVI

Regio Control Veldt

SmartSD

Masset Solutions

Nenova

i-Pro

ASSA ABLOY

NIBHV

VAIBS

Genetec

Crown Security Services

Traka ASSA ABLOY

Unii

Hanwha Vision Europe

Kiwa

IDIS

VEB

Trigion

De Beveiligingsjurist

HID

Top Security

20face

Bydemes

PG Security Systems

Advancis

Lobeco

Nimo Dog Security

Eagle Eye Networks

G4S

Alarm Meldnet

Explicate

Lastminute advies voor zwevende veiligheid kiezers

11 september 2012
Redactie
19:40

Voor alle zwevende kiezers begint de tijd te dringen. Welke partij wil wat hervormen en wie snijdt waar? Beveiliging Nieuws heeft een samenvatting gemaakt met een aantal verkiezingsanalyses op het gebied van (ict-)beveiliging en veiligheid.

Stemmen op veiligheidUit de kieswijzer cybersecurity van Security.nl blijkt dat de VVD stelt dat veiligheid de belangrijkste overheidstaak is. Iedere partij is voor privacy. Voor de meeste security-onderwerpen is er bij politici blijkbaar een algemene consensus dat we moeten doen wat de specialisten willen. Eigen ideeën en visies zijn zeer schaars. De cybersecurity-kieswijzer (pdf) geeft een duidelijk overzicht op 40 voorgelegde stellingen.

De verkiezingsanalyse van Tweakers behandelt twaalf stellingen over ict. Daarbij valt op dat alleen het CDA tegen de afschaffing van de bewaarplicht van communicatiegegevens is en dat alleen de ChristenUnie en dat de VVD afwillen van het cookieverbod. Alleen SGP en CDA zijn voorstander van een downloadverbod. De Christenunie en SGP zijn als enige partijgen tegen netneutraliteit, vooral omdat dan christelijke providers voor hun klanten internetfilters mogen blijven hanteren. CDA, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren zijn voorstander van een landelijk elektronisch patientendossier.

Webwerelds ICT-Stemwijzer is verdeeld in verscheidene delen met een samenvatting van de partijlijnen. Ten aanzien van privacy blijken er tussen de partijen weinig verschillen, behalve dan dat de PVV voorstander is van het publiceren van foto’s van misdadigers op internet. De SP wil een ‘digitale brandweer’ van ict-experts die snel grote ict-problemen bij overheden en vitale infrastructuur kunnen aanpakken. De SP wil ook dat overheden meer gaan samenwerken met hackers om te komen tot een betere beveiliging.

Metro selecteerde de plannen voor veiligheid en zette de programma’s van de huidige Tweede Kamerfracties op een rijtje.

De VVD wil 250 Miljoen per jaar voor extra agenten. Spreekrecht slachtoffers ernstige misdrijven uitbreiden. Minimumstraffen ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Gedetineerden moeten fulltime werken. Verdedigen tegen inbreker is niet strafbaar. Wietpas, in coffeeshops alleen nog met pin betalen.

Het CDA wil uitbreiding van cameratoezicht, gebiedsverboden en preventief fouilleren. Aantal coffeeshops verder terugdringen en wietpas landelijk invoeren.

De ChristenUnie wil de leefbaarheid in de buurten vergroten. Lik-op-stuk-beleid bij jeugdcriminaliteit. Elke wijk eigen wijkagent. Einde gedoogbeleid: alle coffeeshops dicht. Verbod op dragen van gelaatsbedekkende kleding zoals boerka. Minder boetes bij identificatieplicht.

D66 geeft prioriteit aan bestrijding en bestraffing geweld. Aangifte doen moet eenvoudiger, bijvoorbeeld via internet. Privacy beschermen. Netneutraliteit garanderen. Iedereen blijft eigenaar van eigen (persoons)gegevens. Afschaffen wietpas. Geen minimumstraffen, geen boerkaverbod.

Als het aan GroenLinks ligt neemt administratief personeel de bureaucratische taken van politieagenten over. Softdrugs legaliseren, verstrekking harddrugs reguleren. Betere voorlichting drugs, wietpas afschaffen. Cameratoezicht slechts bij uiterste noodzaak. Geen downloadverbod.

De PvdA wil meer blauw op straat door minder bureaucratie. Hogere boetes hufterigheid, zoals straatvuil of belediging van politie. Dader en slachtoffer ervaren opgelegde straf als echte straf. Hogere straffen zedenzaken. Geen wietpas. coffeeshops behandelen als horecabedrijf. Geen vingerafdruk in paspoort.

De Partij voor de Dieren wil tevens meer agenten op straat. Recht op demonstratie. Geen downloadverbod, geen Europese internetcensuur, geen bewaarplicht. Softdrugs legaliseren. Uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden. Cameratoezicht alleen tijdelijk in een door de rechter aangewezen risicogebied.

De PVV wil geen praatpolitie, maar actiepolitie. Zware minimumstraffen voor gewelds- en zedenmisdrijven. Registratie nationaliteit daders, ook Antillianen. Geen taakstraffen, sobere gevangenissen. Grens strafrecht naar 16 jaar. Overal preventief fouilleren. Amerikaanse wapenstok voor politie.

De SGP wil vijfduizend extra agenten. Gevangene betaalt voor verblijf. Coffeeshops sluiten. Aparte aanpak criminaliteit allochtone jongeren. Burgers beschermen belangrijker dan privacy. Verbod op gewelddadige games. Herinvoeren bordeelverbod. Doodstraf meervoudige moord, oorlogsmisdaden en terreuraanslagen.

De SP wil ook meer agenten, betere arbeidsvoorwaarden en minder bureaucratie bij politie. Griffierechten niet verhogen. Meer prioriteit fraudebestrijding. Hard straffen witteboordencriminelen. Betere voorlichting drank- en drugsgebruik jongeren. Softdrugs legaliseren, geen wietpas. Hogere boetes privacyschending.

Op de website Slim Bekeken zijn de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen gescreend op de woorden ‘cameratoezicht’ en ‘camerabewaking’. Daaruit blijkt dat VVD en CDA de belangrijkste pleitbezorgers zijn van meer cameratoezicht. Andere partijen blijken minder positief.

Voor de VVD heeft cameratoezicht grote toegevoegde waarde, volgens het CDA kan cameratoezicht worden uitgebreid. De PVV zegt: ‘Big Brother Vadertje Staat wil nog meer van ons weten – de PVV trekt een streep.’ D66 wil geen taboe op inzet van cameratoezicht, maar wel een wetgeving die op een bepaald moment afloopt. Als het aan GroenLinks ligt man cameratoezicht alleen worden ingezet bij uiterste noodzaak en binnen door de gemeenteraad gestelde kaders. De Partij voor de Dieren is voor inzet van cameratoezicht voor leefbaarheid alleen tijdelijk in door de rechter aangewezen risicogebieden. Permanent cameratoezicht in stallen en slachterijen.

In de programma’s van PvdA, SP, ChristenUnie en SGP komen de woorden cameratoezicht en camerabewaking volgens Slim Bekeken niet voor.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Seagate

Videoguard

Suricat

Wordt een partner