Beveiliging nieuws

Onze partners

CSL

2N

JMB Groep

Koninklijke Oosterberg

Traka ASSA ABLOY

IDIS

CardAccess

MPL

Bosch Security Systems

BHVcertificaat.online

DZ Technologies

SmartCell

HID

Crown Security Services

Seagate

Paxton

SOBA

Alarm Meldnet

ASIS

Secusoft

Milestone

CDVI

VVNL

Regio Control Veldt

Add Secure

Advancis

Nimo Dog Security

Boon Edam

Nimo Drone Security

Hikvision

ADI

PG Security Systems

Eagle Eye Networks

Dero Security Products

SMC Alarmcentrale

Securitas

Brivo

HD Security

Multiwacht

NetworxConnect

Trigion

Uniview

Bydemes

Seris

Sequrix

Dahua

EAL

Kiwa

Ajax Systems

Alphatronics

Paraat

Explicate

Akuvox

VideoGuard

De Beveiligingsjurist

Gold-IP

GFT

20face

SmartSD

Top Security

Avigilon Alta

Hanwha Vision Europe

Connect Security

Lobeco

i-Pro

Eizo

VBN

Genetec

NIBHV

Unii

Masset Solutions

VAIBS

Optex

Nenova

Service Centrale Nederland

G4S

OSEC

Oribi ID Solutions

VEB

ARAS

RoSecure

Centurion

ASSA ABLOY

Mensen met allochtoon uiterlijk vaker door politie gecontroleerd

1 maart 2024
Redactie
12:29

Mensen die zelf, of van wie een of beide ouders in het buitenland geboren zijn, zeggen vaker dat ze gecontroleerd zijn door de politie dan mensen met een Nederlandse herkomst. Daarbij vinden ze minder vaak dat de politie hen toen rustig, respectvol en correct heeft behandeld. Ook denken ze vaker dat hun afkomst, huidskleur of uiterlijk een reden was voor de controle.

Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2023. De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse enquête waarin onder meer gevraagd wordt naar slachtofferschap van criminaliteit, veiligheidsbeleving en de relatie tussen burgers en politie. In 2023 hebben ruim 180 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder aan dit onderzoek deelgenomen. De vragen over politiecontroles zijn in 2023 voor het eerst gesteld.

Tweede generatie vaker gecontroleerd
In 2023 zei 8 procent van de mensen met Nederlandse herkomst dat zij in de afgelopen twaalf maanden gecontroleerd zijn door de politie. Bij mensen die buiten Nederland geboren zijn was dit 9 procent. Bij de tweede generatie (zelf geboren in Nederland, hun ouder(s) in het buitenland) is dat met 11 procent het hoogst. Vooral mensen met in Marokko, Turkije of Suriname geboren ouder(s) gaven dit relatief vaak aan.

Jonge mannen worden over het algemeen het vaakst door de politie gecontroleerd. Bij de tweede generatie jonge mannen met in Marokko, Turkije of Suriname geboren ouder(s) gebeurt dat het vaakst. 32 procent van de Nederlands-Marokkaanse jonge mannen (15 tot 25 jaar) is naar eigen zeggen de afgelopen twaalf maanden door de politie gecontroleerd. Van de jonge mannen met Nederlandse herkomst gaf 21 procent aan door de politie te zijn gecontroleerd.

Reden controle vaker onduidelijk
De meeste mensen die gecontroleerd zijn, zeiden dat de politie hen (bij de laatste keer) vertelde waarom dat was (86 procent). De meesten (89 procent) vonden die reden ook duidelijk. Bij de gecontroleerde mensen met een herkomst buiten Nederland was dit lager: 78 procent was verteld wat de reden voor controle was, 84 procent vond die duidelijk.
De meerderheid (80 procent) van de mensen die zijn gecontroleerd zei dat de politie hen bij de laatste controle rustig, respectvol en correct heeft behandeld. Bij de Nederlands-Turkse tweede generatie vindt 62 procent dat de politie hen tijdens de laatste controle rustig, respectvol en correct heeft behandeld. Bij de Nederlands-Marokkaanse en Nederlandse-Surinaamse tweede generatie was dat respectievelijk 66 en 70 procent.

Afkomst, huidskleur of uiterlijk reden voor controle
Volgens 9 procent van de mensen die zijn gecontroleerd door de politie was hun afkomst, huidskleur of uiterlijk een reden voor de controle. Van de mensen met een Nederlandse herkomst dacht 4 procent dit. Mensen van de Nederlands-Marokkaanse tweede generatie zeiden het vaakst te vermoeden dat afkomst, huidskleur of uiterlijk een rol heeft gespeeld bij de controle (35 procent). Bij de tweede generatie met ouder(s) geboren in Turkije of Suriname was dit 31 procent.

Verschillen in ervaring met de politie tussen mensen van verschillende herkomstgroepen en generaties kunnen deels te maken hebben met een andere samenstelling van de groepen. De in Nederland geboren tweede generatie is bijvoorbeeld jonger en woont vaker in stedelijk gebied. Daarom is bekeken of uitkomsten samenhangen met verschillen in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en stedelijkheid van de woongemeente tussen de groepen. Dat bleek nauwelijks het geval. Wel werden na controle voor deze kenmerken de herkomstverschillen in het percentage dat zei door de politie gecontroleerd te zijn kleiner.

Deel dit artikel via:

Vlog 2

Premium partners

Seagate

Videoguard

Suricat

MPL

Wordt een partner