Misdaad in Amsterdam daalt niet langer, geweld neemt toe

In 2019 was het aantal geregistreerde misdrijven (88.403) in Amsterdam ongeveer gelijk aan dat van 2018. Daarmee is aan de jarenlange daling een einde gekomen. Zorgwekkend is dat vooral de zware criminaliteit in de lift zit. Zo steeg het aantal moordaanslagen. Ook wapenbezit neemt sterk toe.

De liquidatie van advocaat Derk Wiersum was het meest spraakmakende misdrijf dat Amsterdam vorig jaar heeft meegemaakt, maar er zijn ook nog zes andere mensen omgekomen bij liquidaties door de onderwereld. In totaal telde de politie twintig moorden. Volgens burgemeester Femke Halsema, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie John Lucas en politiecommissaris Frank Paauw is de stijging van het aantal moorden en geweldsmisdrijven vooral toe te schrijven aan de internationale drugshandel. In 2018 ging het nog om 7397 gevallen. In 2019 was het aantal gestegen tot 7629.

Wapenbezit
Het geweld en de steeds vaker voorkomende betrokkenheid bij drugshandel zorgen voor een toename van het wapenbezit. Vooral jongeren trekken vaker dan ooit een mes. In sommige stadsdelen, zoals de Bijlmer en Nieuw-West kan worden gesproken van een cultuur, aldus de veiligheidsdriehoek van Amsterdam. Een wapeninleverpunt, een messenverbod en zoekacties op scholen lijken weinig uit te halen. Het wapenbezit heeft inmiddels dodelijke slachtoffers geëist.
De aantallen woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven zijn afgelopen jaar nauwelijks veranderd. Wel zijn aanzienlijk meer fraudegevallen geregistreerd. Zo nam de zogenoemde horizontale fraude, waarbij meerdere bedrijven zijn betrokken, toe van 5567 naar 6580 gevallen. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale kwetsbaarheden. Ook de gemeente zelf werd bedreigd, door de problemen met de VPN-software van Citrix.

Digitale veiligheid
Digitale middelen worden ook in toenemende mate gebruikt om klassieke vormen van misdaad te faciliteren. Als tegenmaatregel startte de gemeente het actieprogramma Digitale Veiligheid. In het kader hiervan worden bijvoorbeeld trainingen in cybercrime gegeven aan mkb-ondernemers. Andere zorgen zijn het snel toenemende toerisme en de overlast die dat geeft en seksuele bedreiging van vooral jonge vrouwen. Dat laatste gebeurt op straat, maar in toenemende mate online. De politie is helaas moeilijk in staat de ontwikkeling van digitale misdaad bij te benen. Ook lukt het steeds minder vaak om de orde bij demonstraties te handhaven. Dat is niet zo vreemd, want het aantal demonstraties nam de afgelopen zes jaar toe van 240 naar 1446. Halsema: “In de driehoek bestaat een collectieve zorg over de uitvoerbaarheid van alle plannen, omdat die niet los kan worden gezien van de beschikbare capaciteit.” De gemeente zoekt nu vooral naar manieren om met technische innovatie het capaciteitsprobleem bij de politie te verlichten.

Cijfers
Onder de 88.403 geregistreerde misdrijven in 2019 waren 12.100 diefstallen van fietsen en bromfietsen, 7629 geweldsmisdrijven en 7075 diefstallen uit auto’s. 6762 gevallen van fraude werden geteld, evenals 5614 winkeldiefstallen, 5152 vernielingen, 4519 gevallen van zakkenrollerij, 4308 mishandelingen en 3047 bedreigingen. Er werd 3871 keer ingebroken in of gestolen uit woningen. Bij bedrijven gebeurde dat 2975 keer. Voorts werden 1977 auto’s gestolen, werden 1737 dronken automobilisten aangehouden, waren er 1479 gevallen van drugshandel en werden 1328 mensen op straat beroofd. Tot slot waren er 618 zedenmisdrijven, 20 gevallen van moord/doodslag en 286 pogingen daartoe, 241 overvallen, 274 gevallen van openlijk geweld tegen een persoon en even zoveel plofkraken.

Deel dit artikel via: