NCTV speelt al jaren voor geheime dienst

Met onder andere nepaccounts op sociale media houdt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) al jaren honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en activisten in de gaten. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. De dienst zou daarvoor niet bevoegd zijn.

De NCTV is destijds opgericht om de uitwisseling van informatie te coördineren tussen overheidsinstanties die zich bezighouden met de bestrijding van terrorisme. Daarnaast maakt de dienst ook zelf rapporten en analyses, zoals het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Daarin staat hoe groot de kans is op een terroristische aanslag in Nederland. Het is echter niet de bedoeling dat de NCTV ook zelf op mogelijke terroristen gaat jagen. Dat is voorbehouden aan de politie en aan de geheime diensten AIVD en MIVD.

Privacygevoelige informatie
Toch zou de NCTV via nepaccounts van medewerkers jarenlang privacygevoelige informatie hebben verzameld en gedeeld. Van honderden mensen werd bijgehouden wat zij deden, of zij een gezin hadden en met wie zij contact hadden. Die informatie werd vervolgens gedeeld met gemeenten, politie, AIVD en zelfs buitenlandse veiligheidsdiensten. NRC vroeg enkele hoogleraren op het gebied van privacy naar hun mening en die reageerden kritisch. Het volgen van personen via anonieme accounts valt volgens hen onder werken onder dekmantel en daarvoor is de NCTV niet bevoegd.

Wetgeving
Volgens de NCTV wordt niet in strijd met de wetgeving gehandeld. Er zou uitgebreid onderzoek hebben plaatsgevonden naar de legitimiteit van de gehanteerde werkwijzen. Alles zou gebeuren op basis van een wettelijke grondslag, al erkent Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofd van de NCTV, wel dat de juridische grondslag moet worden verbeterd. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt als reactie in NRC dat er navraag gedaan gaat worden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deel dit artikel via: