Nederlandse Cybersecurity Strategie wordt geëvalueerd

Het kabinet streeft naar een verhoogde digitale weerbaarheid en de aanpak van digitale dreigingen in Nederland door middel van de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) 2022 – 2028. Een nulmeting van de NLCS-activiteiten, uitgevoerd door Dialogic in opdracht van het WODC, en de ontwikkeling van een monitoringskader vormen de basis voor de evaluatie van deze strategie.

De NLCS bouwt voort op de Nederlandse Cyber Security Agenda (NSCA) en richt zich op vier pijlers:

  1. Versterking van de digitale weerbaarheid van overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  2. Bevordering van veilige en innovatieve digitale producten en diensten.
  3. Bestrijding van cybersecuritydreigingen van staten en criminelen.
  4. Verbetering van de cybersecurity-arbeidsmarkt, onderwijs en weerbaarheid van burgers.

De nulmeting toont aan dat de kernactiviteiten van de NLCS goed aansluiten bij de gestelde doelen en dat de uitvoering voortvarend van start is gegaan. Aanbevelingen omvatten een focus op activiteiten die nodig zijn voor vervolgacties, zoals de ontwikkeling van wettelijke kaders.

Knelpunten
Knelpunten in het behalen van doelstellingen omvatten onder andere de beperkte middelen voor het vergroten van cybersecurity-expertise op de arbeidsmarkt. Het gebrek aan concrete keuzes hierin bemoeilijkt het behalen van resultaten. Daarnaast is er behoefte aan meer zicht op de uitvoering en effectiviteit van vertrouwelijke activiteiten van informatie- en veiligheidsdiensten binnen de NLCS.
De integrale nulmeting en het monitoringskader bieden volgens het WODC waardevolle inzichten voor de uitvoering en monitoring van vergelijkbare beleidsagenda’s en -strategieën op interdepartementaal niveau.

Deel dit artikel via: