Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

PG Security Systems

Paxton

Unii

Brivo

HID

Centurion

VideoGuard

Connect Security

HD Security

Hikvision

Bydemes

Nenova

NIBHV

Secusoft

VBN

2N

G4S

GFT

CSL

SOBA

SmartCell

Avigilon Alta

IDIS

Traka ASSA ABLOY

Oribi ID Solutions

Genetec

Kiwa

Eizo

ADI

Dero Security Products

Nimo Dog Security

Nimo Drone Security

Sequrix

Seagate

VAIBS

Multiwacht

NetworxConnect

Uniview

Bosch Security Systems

VVNL

Alphatronics

RoSecure

SmartSD

Paraat

OSEC

i-Pro

Milestone

Alarm Meldnet

Top Security

CDVI

Gold-IP

EAL

Lobeco

Add Secure

ARAS

JMB Groep

Crown Security Services

Service Centrale Nederland

Securitas

VEB

Advancis

Explicate

Seris

Ajax Systems

ASSA ABLOY

Masset Solutions

DZ Technologies

BHVcertificaat.online

Trigion

SMC Alarmcentrale

20face

Optex

Hanwha Vision Europe

De Beveiligingsjurist

ASIS

Akuvox

CardAccess

Regio Control Veldt

Eagle Eye Networks

Nenova en QShare werken aan ‘nieuwe veiligheidsstandaard’

8 februari 2024
Redactie
08:31

‘Een nieuwe standaard neerzetten’, ‘een ambitieuze stip op de horizon plaatsen’ en ‘de markt vooruithelpen’. Het is slechts een kleine greep uit de ambitieuze doelen die de nieuwe samenwerking tussen Nenova en QShare voor ogen heeft.

Nenova is de onafhankelijke consultancy specialist in de safety, security en control room sector en richt zich met name op meldkamers. QShare biedt klanten op strategisch, tactisch en operationeel gebied ondersteuning bij veiligheidsvraagstukken, crisismanagement en gerelateerde opleidingen en trainingen. Eén ding is duidelijk, beide organisaties willen zorgen voor een professionalisering van het veiligheids- en beveiligingsdomein. Dit zeggen zij te doen door een goed doordachte veiligheidsarchitectuur te vertalen naar een effectieve en efficiëntie veiligheidsoperatie.

De nieuwe standaard
Een nieuwe standaard wegzetten in de veiligheids- en beveiligingsmarkt is geen gemakkelijke opgave. De veiligheidsaanpak binnen veel organisaties is volgens de samenwerkingspartners nog te vaak reactief en gebaseerd op subjectieve afwegingen. Nenova en QShare benadrukken de waarde van een risicogedreven veiligheidsaanpak, waarin strategie en operatie beter in balans zijn. Het geheel aan strategische afwegingen en keuzes, de organisatie-inrichting en de veiligheids- en beveiligingsmaatregelen vormen samen de veiligheidsarchitectuur.
Nenova en QShare willen organisaties helpen om deze naar een hoger niveau te brengen. Een aanpak gebaseerd op een goede informatiepositie en een duidelijk dreigingsbeeld staat daarbij centraal. Hierdoor worden organisaties in staat gesteld om hun architectuur beter af te stemmen op de voor hun relevante dreigingen. Een proactieve aanpak die het voor een organisatie mogelijk maakt om in eerder stadium te anticiperen op bedreigingen.

Geen makkelijke opgave
Volgens Roland Heesen (Nenova) en Leo Mulder (QShare) is het realiseren van deze visie geen makkelijke opgave. “We leven in een constant veranderende wereld, waarin dreigingen steeds complexer worden en zich allang niet meer beperken tot de fysieke poort. Door digitalisering zijn veel dreigingen fluïde en onzichtbaar, waardoor ook niet altijd duidelijk is waar de dreiging nu precies vandaan komt. Interstatelijke agressie, oorlogen, spionage, klimaatverandering en de georganiseerde criminaliteit zijn slechts een aantal voorbeelden van de dreigingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Door een nieuwe standaard in integrale beveiliging en veiligheid weg te zetten, willen we personen en organisaties beter beschermen tegen de uitdagingen die de komende jaren op ze af zullen komen.”

Goede informatiepositie staat centraal
In hun aanpak zetten beide organisaties de realisatie van een goede informatiepositie centraal. Meldkamers en technologische innovaties spelen hierin een steeds belangrijkere rol. Mulder geeft aan dat Nenova hierdoor de perfecte partner is: “Het besef van de noodzaak van een goede informatiepositie en de kennis om dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren is bij Nenova als binnen geen andere organisatie aanwezig.”
QShare en Nenova willen hun klanten ontzorgen en ondersteunen in hun volledige veiligheidsorganisatie, zowel strategisch als tactisch en operationeel. Heesen geeft aan: “Een volledig informatiebeeld helpt enerzijds om strategisch betere keuzes te maken, maar helpt ook om operationeel beter te kunnen anticiperen op incidenten en dreigingen. Voor beide geldt dat de meldkamer hierin een essentiële rol speelt.” “We zorgen voor een organisatie waarin de operatie en strategie beter in harmonie zijn. Informatiegestuurd en ondersteund door de best passende organisatorische en technologische middelen. Dat is de stip op de horizon die we gezamenlijk met onze klanten zetten”, aldus Mulder.

Van veiligheidsarchitectuur naar passende maatregelen
“Te vaak zien we dat de keuzes voor de aanschaf en installatie van veiligheidsmaatregelen zoals camerasystemen, toegangscontrole en hang- en sluitwerk louter technisch gedreven zijn”, aldus Mulder. Een goede informatiepositie is van cruciaal belang voor het inrichten van een professionele veiligheidsarchitectuur. Keuzes en afwegingen gemaakt op basis van informatie en statistieken in plaats van een subjectief gevoel. Wanneer je begrijpt wie je tegenstander is, wat zijn modus operandi is en op welke van je te beschermen belangen hij uit is, kun je veel effectievere maatregelen nemen, passend bij de dreiging die voor jouw organisatie relevant is.
“Juist een meldkamer kan een grote rol spelen bij het verrijken en ordenen van dit informatiebeeld”, geeft Heesen aan.

Schat aan relevante gegevens
“Meldkamerapplicaties zoals PSIM- en SMS-systemen zijn gekoppeld aan diverse subsystemen. Deze bevatten een schat aan relevante gegevens, die een belangrijk puzzelstuk vormen in het realiseren van je dreigingsbeeld. Door deze data te analyseren, duiding te geven, te vertalen naar informatie en op de juiste wijze te presenteren, wordt dit een sturingsinstrument om zowel operationeel als strategisch de juiste keuzes te maken. Wij noemen dit een informatiegestuurde beveiligingsorganisatie”, vertelt Heesen.
Nenova beschikt over een groot ecosysteem aan partnerorganisaties, waardoor zij elke product/dienstcombinatie kan aandragen om hier een technologische invulling aan te geven. “Samen met Qshare brengen wij in kaart welke maatregelen zinvol zijn om het strategisch beleid te vertalen naar passende technologie”, aldus Heesen. Van daaruit kan QShare in eenzelfde lijn de tactische en operationele behoeften ondersteunen en auditen, onder andere met de inzet van Red Teaming.

Security Risk, Safety en Intelligence Management (SRM)
Om de afweging voor de best passende maatregelen beter te kunnen maken heeft QShare de SRM-methodiek doorontwikkeld. Deze methodiek voorziet in een ‘Route naar veiligheid’, die organisaties helpt om betere operationele en strategische keuzes te maken. Om dit te kunnen bepalen volgt de methodiek een aantal vaste stappen. Allereerst worden de Te Beschermen Belangen (TBB’en) van een organisatie in kaart gebracht. De tweede stap is het vormen van een dreigingsbeeld en het inschatten van relevante risico’s op een zo objectief mogelijk wijze. “Hiervoor geldt: hoe beter je informatiepositie, des te beter deze risico-inschatting gemaakt kan worden. Pas hierna kan een weloverwogen besluit worden genomen over de best passende maatregelen”, aldus Heesen. Mulder vult daarbij aan: “dat dit in sommige gevallen resulteert in een kostenbesparing, maar dat dit juist ook kan resulteren in een extra investering of een verschuiving hiervan. Dit is volledig afhankelijk van de specifieke situatie van een organisatie.”

De realisatie van een proactieve meldkamer
Een goed ingerichte meldkamer speelt een essentiële rol in de transitie van een reactieve naar een proactieve veiligheids- en beveiligingsorganisatie. Heesen geeft aan: “de invulling van de meldkamer wordt grotendeels bepaald door de processen die hierin moeten landen en de dreigingsscenario’s waar een organisatie zich tegen wil beschermen. Bij Nenova optimaliseren we de veiligheidsprocessen en vertalen we de incidentaanpak naar geautomatiseerde workflows in meldkamerapplicaties. Daarnaast richten wij het systeem zo in, dat zogeheten ‘early-warners’ vroeger gedetecteerd kunnen worden. Dit helpt je vooruit te kijken en in een eerder stadium te kunnen anticiperen op incidenten en dreigingen. Niet alleen reactief reageren op incidenten, maar deze vooraf herkennen. De route hiernaartoe begint echter altijd bij een duidelijk dreigingsbeeld en de juiste vertaling van beleid naar technologie en niet andersom.”

Nenova is de onafhankelijke consultancy specialist in de safety, security en control room sector. De organisatie is gespecialiseerd in het verbinden en centraal organiseren van veiligheid, beveiliging en informatiemanagement. De focus ligt daarbij steeds op ‘de meldkamer’ als centraal informatieknooppunt, die een essentiële schakel vormt in de realisatie van een professionele veiligheidsorganisatie.

QShare biedt klanten op strategisch, tactisch en operationeel gebied ondersteuning bij veiligheidsvraagstukken, crisismanagement en gerelateerde opleidingen en trainingen. Wat QShare onderscheidt in de markt, is volgens het bedrijf de proactieve benadering van veiligheid, waarbij intelligence een essentieel onderdeel vormt. Met als motto: “Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving.”
Een belangrijke pijler binnen QShare is de veiligheidsmethodiek genaamd Security, Risk Safety & Intelligence Management (SRM). Dit is een praktische aanpak om alle aspecten van veiligheid, van beleidsontwikkeling tot uitvoering, effectief aan te pakken.

Nenova en QShare helpen graag bij de verdere professionalisering van veiligheidsorganisaties. Meer informatie is te vinden op de website.

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

SequriX

Seagate

Suricat

Videoguard

Wordt een partner