NFI op achterstand door financiële tekorten

Er kan steeds meer met minder sporenmateriaal en de vraag naar forensisch onderzoek groeit. Het afgelopen jaar was echter zwaar voor het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), vanwege een tekort aan financiële middelen. Hierdoor kon het minder bijdragen leveren aan onderzoeken van politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Voor dit jaar zijn er extra financiële middelen toegezegd, zodat het NFI – naast de nodige investeringen in de ICT- tegemoet kan komen aan de groeiende vraag naar (complex) forensisch zaakwerk én toekomstbestendig kan blijven. Hiertoe wordt geïnvesteerd in (inter)nationale samenwerking, diverse innovaties, verdergaande automatisering, digitalisering en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Effectiever en efficiënter
Het NFI adviseert politie en OM over het verzamelen van sporen op een plaats delict, doet forensisch-technisch onderzoek aan de sporen en rapporteert hierover aan politie, OM en de Rechtspraak. Daarnaast deelt het NFI haar kennis met de politie, het OM en de Rechtspraak, bijvoorbeeld via onderwijs en doet het onderzoek en innovaties (R&D) om klaar te staan voor de forensische vraag van morgen. Het instituut zorgt ervoor dat onderzoek richtinggevend is in de opsporing en bewijswaardig in de vervolging. Het forensisch onderzoek wordt met meer duiding, hogere snelheid en in grotere volumes effectiever en efficiënter uitgevoerd. Met name automatisering en digitalisering bieden daartoe volop kansen. Daarnaast investeert het NFI in het beantwoorden van steeds complexere vragen van politie en OM. Het haalt door continue innovaties steeds meer informatie uit steeds minder sporenmateriaal. Naast de onderzoeken voor de Rechtspraak, het OM en de politie voert het NFI ook (internationale) opdrachten uit voor bijvoorbeeld de IND, Justid en de Verenigde Naties (VN).

Overdragen aan politie en marktpartijen
Om in de toenemende vraag naar forensisch onderzoek te voorzien, zal het NFI volgens de visie op forensische opsporing de komende jaren meer (eenvoudig) forensisch onderzoek gaan overdragen aan de politie en aan verschillende marktpartijen. Toch zal het NFI voor alle relevante forensische expertisegebieden zelf een basisproductie behouden. Dat is van belang om de kennis op deze gebieden te borgen, om een basisproductie voor OM en politie te allen tijde te kunnen garanderen, om de accreditatie te behouden en om op de betreffende deskundigheidsgebieden door te ontwikkelen, te automatiseren en te innoveren.

Lees hier het volledige artikel.

Deel dit artikel via: