Nieuw platform voor buitengewoon opsporingsambtenaren

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) lopen in de samen­werking met elkaar, de politie en gemeente nogal eens tegen onduidelijkheden aan. Om op landelijk strategisch niveau te zorgen voor betere afstemming en samenwerking is onlangs een boa-platform opgericht.

Lieke Sievers, voorzitter van de vereniging Politie, Dieren- en Milieubescherming (PDM) zegt in het op handhavers gerichte ToeZine: “In natuurgebieden vindt steeds vaker ernstige criminaliteit plaats, zoals dumping van xtc-afval en stroperij. De politie neemt dan het voortouw bij de opsporing en handhaving. Het ligt voor de hand dat ze daarbij samenwerken met boswachters die vaak boa zijn en over veel belangrijke informatie beschikken. Maar samenwerken blijkt in de praktijk voor de verschillende partijen vaak ingewikkeld.”
Binnen het boa-platform komt samenwerking op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de volle breedte aan de orde. Het neemt burgers en de bijdrage die zij zelf kunnen leveren aan welzijn, leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt daarbij als uitgangs­punt.
Deel dit artikel via: