Nieuwe NEN-norm voor brandveiligheid van parkeergarages

Het ministerie van Binnenlandse zaken wil een nieuwe norm voor het beoordelen van brandveiligheid van parkeergarages laten ontwikkelen. Die norm moet een eind maken aan de grote verscheidenheid van huidige wetten, normen en andere regelgevingen.

Brandweer 112 VakdagenIn 2012 besloot Brandweer Nederland de praktijkrichtlijn voor mechanisch geventileerde parkeergarages in te trekken. Branchevereniging VEBON reageerde daar toen op met de publicatie (pdf) van de richtlijn ‘Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages’. Deze beoogt invulling te geven aan een behoefte die daardoor zowel bij adviseurs, opdrachtgevers als toetsende instanties en brandweer is ontstaan.

Met deze nieuwe NEN-norm kan de eigenaar van een parkeergarage maatregelen opstellen die de brandveiligheid bevorderen. Om tot deze nieuwe norm te komen gaat het ministerie eerst allerlei data verzamelen. Zoals over effecten van gebouwen, gebouwtechniek, signalering van brand en de gevolgen van een brand.

Ook moeten de huidige wetten, normen en andere regelgevingen in kaart worden gebracht. Tot slot moet een helder risicoanalysemodel worden gemaakt. Met dit model kan een eigenaar uniform een risicoprofiel bepalen.

De te ontwikkelen norm kan als zelfstandige norm worden ontwikkeld of als nieuwe module van de al bestaande normen: NEN 6060 Brandveiligheid grote brandcompartimenten, NEN 6079 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten risicobenadering (nog in ontwerp) en NEN 2443 Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages.

Deel dit artikel via: