Nieuwe versie van Belangrijke Brandveiligheidscontrolepunten

De lancering van de 2024-editie, de 16e druk van de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid, werd gemarkeerd door de overhandiging van het eerste exemplaar aan Marcel Koene, namens Brandweer Nederland. Deze editie biedt inzichtelijke controlelijsten en belicht de kernaspecten van brandveiligheid.

Tijdens de uitreiking benadrukte Koene het voortdurende belang van solide detaillering in het ontwerp en de uitvoering van bouwwerken. “Recente onderzoeken naar grote branden in onder andere appartementencomplexen en woonhuizen tonen aan dat fouten in detaillering, zowel in ontwerp, onderbouwing als uitvoering, aanzienlijke gevolgen kunnen hebben. Ze kunnen leiden tot branduitbreiding over meerdere gebouwen en zelfs complete wooncomplexen.”

Verbetering van brandveiligheid
Koene benadrukte het belang om de punten uit de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid zorgvuldig te controleren, vanaf het ontwerp tot aan de uitvoering in de bouw. “Aangezien de praktijk van bouwen en regelgeving voortdurend evolueert, blijft het projectteam continu werken aan actualisering. Daarom beveelt Brandweer Nederland het gebruik van deze nieuwe uitgave nadrukkelijk aan.”
Leo Oosterveen, branchemanager bij BBN, voegde hieraan toe: “Met deze handige uitgave willen we iedereen betrokken bij nieuwbouw, verbouwingen en beheer en onderhoud de kans geven om de brandveiligheid te verbeteren.”

Belangrijke wijzigingen
Deze editie heeft met name aanpassingen en actualiseringen doorgevoerd in hoofdstukken over brandkleppen, voetgangersdeuren, industriële deuren & textiele rolschermen, gevelpuien, vliesgevels en glasdaken. Dit heeft geleid tot aanzienlijke wijzigingen in 4 van de 12 hoofdstukken. Naast deze wijzigingen zijn er ook kleine aanpassingen doorgevoerd in andere hoofdstukken.

De uitgave Essentiele Controlepunten Brandveiligheid is te downloaden, in zijn geheel of per hoofdstuk, via deze link.

Deel dit artikel via: