16% zorgpersoneel overweegt vertrek vanwege agressie

Maar liefst 200.000 medewerkers in de zorg overwegen een overstap naar een andere sector vanwege de toenemende agressie van patiënten, bezoekers en collega’s. Dat blijkt uit onderzoek door zorgverzekeraar VGZ, Stichting IZZ en platform voor mentaal welzijn OpenUp.

Vooral de coronacrisis maakt het werk in de zorg er niet leuker op, zo blijkt uit het onderzoek. 40 procent van de zorgmedewerkers zag hierdoor de mentale gezondheid het afgelopen jaar verslechteren. Dat komt door de hoge werkdruk, maar zeker ook door het agressieve gedrag van patiënten en bezoekers en onaangenaam gedrag van collega’s. Maar liefst twee op de drie zorgmedewerkers ervaren agressie op de werkvloer. Een vijfde voelt zich daarom onveilig tijdens het werk. Een gevolg is dat 60 procent lijdt onder stress en frustratie.

Coronaregels
De agressie die zorgmedewerkers ervaren kent vele vormen. Vaak gaat het om schelden, maar fysieke aanvallen komen ook voor. Anderen worden geïntimideerd, gepest, gediscrimineerd of geconfronteerd met vernielingen. Problemen worden vooral veroorzaakt door bezoekers van patiënten die niet vanwege corona in het ziekenhuis liggen. Die bezoekers weigeren soms de coronaregels te respecteren, waardoor zij steeds vaker door beveiligers uit het ziekenhuis verwijderd moeten worden. Veel agressie lijkt te komen door de bezoekbeperkingen. Zowel patiënten als bezoekers ergeren zich hieraan. Ook het gebrek aan aandacht van het door hoge werkdruk geplaagde personeel draagt bij aan agressie. Verder beginnen medewerkers hun frustraties over de intensieve werktijden steeds vaker op elkaar af te reageren. Het is binnen de zorg niet gebruikelijk om dergelijke problemen met de leiding te bespreken.

Ander onderzoek
Vorige maand constateerde PGGM&CO ook al dat drie op de vier medewerkers in de sector zorg en welzijn de afgelopen twaalf maanden minstens een keer zijn blootgesteld aan agressie of ongewenst gedrag in het contact met patiënten of cliënten. Dit varieerde van verbale of fysieke agressie tot seksuele of andere intimidatie of bedreiging. PGGM&CO is de ledenvereniging van pensioenuitvoerder PGGM, met 765.000 leden die werken of hebben gewerkt in de zorg en welzijn. Het onderzoek vond in februari plaats onder ruim 11.000 zorgmedewerkers. Aan het onderzoek door onder andere VGZ namen 500 medewerkers deel.
Bijna de helft van de door PGGM benaderde zorgverleners werd geconfronteerd met agressief gedrag door familie of bezoekers van patiënten of cliënten, of door omstanders. Een kwart ervoer dit van collega’s of leidinggevenden. Verbale agressie door patiënten en cliënten komt het meeste voor. Twee op de drie zorgmedewerkers hebben dit het afgelopen jaar meegemaakt. 38 procent maakte fysieke agressie mee, bij 22 procent ging het om seksuele intimidatie en 20 procent was geconfronteerd met bedreiging of intimidatie. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 4 procent een carrière in een andere sector overweegt. Bij medewerkers die agressie van collega’s ondervinden, gaat het om 8 procent.

Op 11 mei is er een webinar voor zorgmedewerkers en leidinggevenden in de zorg: ‘Omgaan met agressie’.

Gedeeld

Geef een antwoord