Aantal fietsdiefstallen gedaald van 800.000 naar 500.000

Het aantal fietsdiefstallen is enorm gedaald, zo bleek tijdens een congres over dit onderwerp. Volgens Titus Visser, directeur stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, onder andere doordat fietsen steeds beter te traceren zijn. De vermindering komt niet door daling van het aantal aangiften. Dat steeg juist van 20 naar 25 procent!

Fietsdiefstal tegengaan is volgens Visser in het belang van iedereen en blijft om actie vragen. Hij verwacht dat het fietsgebruik in Nederland met nog 20 procent zal stijgen, als het aantal diefstallen verder teruggedrongen kan worden. Op 8 oktober 2018 vierde het Centrum Fietsdiefstal zijn 10-jarig bestaan met het congres ‘10 jaar in de hoogste versnelling’ met een terugblik en met oog voor de toekomst. In de afgelopen 10 jaar daalde het aantal gestolen fietsen van 800.000 naar 500.000. De aangiftebereidheid steeg in dezelfde periode van 20% naar 25%. “De introductie van connected bikes gaat het speelveld naar mijn overtuiging enorm veranderen”, vervolgt Visser. “Doordat fietsen na diefstal in toenemende mate traceerbaar zijn gaat er een opsporingsvraag ontstaan. De politie zal hier alleen niet aan kunnen voldoen. Ik ben ervan overtuigd dat publiek-private samenwerking hier de sleutel voor succes zal zijn.”

Oprichting Centrum Fietsdiefstal
Al in 2008 sloten veertien publieke en private partijen een convenant voor de aanpak van fietsdiefstal. Direct daarna richtten zij het expertisecentrum Centrum Fietsdiefstal op. Het Centrum Fietsdiefstal heeft onder meer een gemeentelijk stappenplan aanpak fietsdiefstal ontwikkeld, promotieteams ingezet, lokfietsen ingezet en een landelijk dekkend netwerk van Algemene Fiets Afhandel Centrales ingericht.
Het Centrum Fietsdiefstal wordt ingevuld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

Gedeeld

Geef een reactie