AIVD verzweeg feiten om buiten boekje te mogen treden

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft doelbewust informatie achtergehouden. Dat vertelde voorzitter Mariëtte Moussault van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) aan NU.nl. Daardoor zou onterecht toestemming zijn gegeven voor een ingrijpende bevoegdheid.

De TIB is in 2018 in het leven geroepen na grote politieke bezwaren tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de Sleepwet genoemd. De toezichthouder heeft als taak om te controleren of bijvoorbeeld het grootschalig hacken van computers of afluisteren van telefoonverkeer niet te veel inbreuk maakt op de privacy van burgers die nergens van worden verdacht. Elke onderzoeksopdracht van de minister dient door de TIB getoetst te worden. Bij een negatief advies, mag de AIVD de opdracht niet uitvoeren.

Eer en geweten
De AIVD meldde vorig jaar zelf dat bij eerdere verzoeken ten onrechte informatie was achtergehouden. Hierdoor zijn meerdere keren onderzoeken uitgevoerd, die niet uitgevoerd hadden mogen worden, aldus de TIB. De toezichthouder mag niet vertellen om welke onderzoeken het gaat. Moussault wil niet meer loslaten dat geen toestemming was gegeven, als de AIVD complete informatie had verstrekt. Ook de AIVD zelf zwijgt. De dienst zegt destijds naar eer en geweten gehandeld te hebben, maar dat intussen de interpretatie van de Sleepwet is afgestemd op die van de TIB. De toezichthouder heeft er vrede mee, dat eindelijk openheid van zaken is gegeven.

Gedeeld

Geef een reactie