België neemt vernieuwde beveiligingswet aan

De hervormde wet op de private veiligheid zal in België de werkdruk voor de politie verminderen. Dat verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon tijdens de presentatie van de nieuwe regels voor particuliere beveiligingsorganisaties.

Een belangrijke verandering is dat particuliere beveiligers nu ook mogen fouilleren, waarmee een ‘grijze zone’ in de wetgeving is opgelost, aldus Jambon. “Dankzij de vernieuwde wet kunnen we met de bestaande politiecapaciteit meer veiligheid bieden. Het gaat niet alleen om fouilleren. De Beroepsvereniging voor Bewakingsondernemingen (BVBO) kondigt aan dat de taken van de particuliere beveiligingsorganisaties ‘gevoelig’ worden uitgebreid. Ze zullen sweepings kunnen uitvoeren op wapens, explosieven en gevaarlijke voorwerpen. Fouilleren wordt toegestaan op niet-publieke plaatsen. Verder mogen particuliere beveiligers wapens dragen, wanneer zij worden ingezet op militaire domeinen en enkele ambassades. Daarvoor moet de regering wel elke keer goedkeuring voor geven.

Opleidingsniveau
Ook nieuw is dat de gemeenteraad van steden de bevoegdheid krijgt om tijdelijk particuliere beveiligers in te zetten om een bepaald deel van de publieke ruimte, zoals een winkelstraat, te beveiligen. Dit stelt eisen aan het opleidingsniveau, waardoor de wet nu ook voorziet in eisen voor opleidingsinstellingen. Verder wordt strenger gekeken naar het verleden van beveiligers. Wie een correctionele veroordeling heeft gehad, komt niet langer voor een baan in de beveiliging in aanmerking.
In België gold een ‘afkoelingsperiode’ voor militairen en politieagenten. Die mochten niet eerder dan na vijf jaar na hun vertrek voor een particulier beveiligingsbedrijf gaan werken. Die maatregel is afgeschaft, behalve voor functionarissen met functies op het gebied van staatsveiligheid. Die moeten nog drie jaar wachten, voordat zij bij een beveiligingsbedrijf in dienst treden.
Voor stagiairs komt er een tijdelijk legitimatiebewijs. Andere veranderingen hebben betrekking op toestemming om mobiele camera’s en drones te gebruiken en gedetineerden te transporteren. Het uitvoeren van arrestaties en het beoordelen van camerabeelden blijft voorbehouden aan de overheid. Dat geldt ook voor het bewaken van gedetineerden.

Gedeeld

One thought on “België neemt vernieuwde beveiligingswet aan”

Geef een antwoord