Bijna 200 criminele asielzoekers verloren vergunning

De afgelopen jaren verloren ongeveer 190 criminele asielzoekers hun vergunning om in Nederland te blijven. Dat meldt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De rapportage aan de Tweede Kamer betreft de periode van 2016 tot en met juni vorig jaar. Er werden ongeveer negentig asielaanvragen afgewezen en zo’n honderd verblijfsvergunningen ingetrokken die waren verstrekt op asielgronden. Dit gebeurde bij asielzoekers die misdrijven hadden gepleegd waarop minimaal zes maanden gevangenisstraf staat. De Kamer had om deze gegevens gevraagd. Eenvoudig waren deze niet te vinden, omdat de IND niet registreert waarom een verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Onderzocht wordt of een dergelijke registratie wel mogelijk is. Nu moest handmatig worden uitgezocht waarom individuele verblijfsvergunningen zijn geweigerd of ingetrokken. Dat intrekken of weigeren van vergunningen is voor de IND vrij complex, zo concludeerde de commissie De Leeuw onlangs. Het ministerie van Justitie & Veiligheid kijkt of de belemmeringen weggenomen kunnen worden. Dit onder andere omdat het Kabinet en de Kamer vinden dat harder opgetreden moet kunnen worden tegen asielzoekers die ernstige misdrijven begaan of een gevaar voor de samenleving vormen.

Gedeeld

Geef een antwoord