Boeren vaker slachtoffer van zeer kostbare diefstallen

Boeren gebruiken steeds geavanceerdere technieken om hun bedrijven te automatiseren. Het dievengilde heeft dat inmiddels ook door en richt zich daarom meer en meer op de drones, speciale gps-apparatuur in tractors en andere kostbare instrumenten, waar kennelijk een gezonde zwarte afzetmarkt voor bestaat.

Een agrarisch gps-systeem, waarmee een tractor nauwkeurig automatisch is te besturen, kost al gauw zo’n 20.000 euro. Dieven weten dat, waardoor de boeren hun voertuigen steeds vaker met doorgesneden kabels en verdwenen apparatuur aantreffen. Behalve de directe schade, betekent dit ook dat het voertuig gedurende een bepaalde tijd niet inzetbaar is, wat tot productieverlies leidt. Want ook na herstel van het voertuig, moet het systeem eerst weer helemaal worden geprogrammeerd.

Verdubbeling
Volgens de NOS zien de grote agrarische verzekeraars dit jaar al bijna een verdubbeling van het aantal diefstalclaims ten opzichte van heel 2018. Toen waren het er nog 87, terwijl er dit jaar al 146 claims zijn binnengekomen. Voor de boeren is het lastig om de apparatuur te beveiligen. De dieven schromen niet om in te breken om bij de voertuigen te komen.
Precisielandbouw neemt snel toe. Er zijn hoge investeringen voor nodig, maar de boeren kunnen er veel efficiënter door werken. De landbouwvoertuigen weten exact waar ingezaaid en geploegd moet worden en waar bemesting nodig is. De trend brengt helaas ook een verhoogd risico voor criminaliteit met zich mee. De boeren trokken hierover in mei aan de bel bij het ministerie van Justitie & Veiligheid, maar minister Grapperhaus vreest dat het voorkomen van de diefstallen buitensporig veel politiecapaciteit gaat vergen. De politie doet wel onderzoek naar het fenomeen.

Gedeeld

Geef een reactie