CNV: 1 op de 4 werknemers slachtoffer van bedrijfsongeval

Eén op de vier werknemers in een risicovol beroep is wel eens het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval. 36 procent van alle werknemers stelt dat er steeds meer onveilige situaties op de werkvloer ontstaan door de hoge werkdruk. Snelheid gaat daarnaast vaak boven veiligheid, stelt 25 procent van de ondervraagden.

Bijna een op de vijf werknemers heeft zich wel eens ziek gemeld door een ongeval op het werk en 23 procent stelt dat de werkvloer de laatste jaren onveiliger wordt. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV, uitgevoerd door Panelwizard onder bijna 1.100 mensen die werken in een gevaarlijk beroep. Ongeveer 2 miljoen Nederlanders werken in gevaarlijke beroepen.

Schaduwzijde
Schokkende cijfers die volgens voorzitter Arend van Wijngaarden van de vakbond het beeld bevestigen dat de werkplek steeds onveiliger wordt, mede door de hoge werkdruk. “Dit is de schaduwzijde van een florerende economie. Werknemers mogen echter nooit het slachtoffer worden van de groei-ambities van werkgevers. Veiligheid gaat boven alles. Honderdduizenden Nederlanders verkeren echter vaak in een onveilige situatie, blijkt uit dit onderzoek.” 21 procent van de ondervraagden zegt dat het behalen van een hoge omzet meer prioriteit heeft dan de veiligheid van medewerkers. 17 procent stelt dat de werkgever klachten van werknemers negeert over onveilige situaties op de werkvloer.

Topje van de ijsberg
Van Wijngaarden: “De cijfers uit ons onderzoek zijn vele malen hoger dan de cijfers van Inspectie SZW, die melding doet van een paar duizend bedrijfsongevallen per jaar. De cijfers van SZW zijn dus blijkbaar het topje van de ijsberg. De 25 procent bedrijfsongevallen uit ons onderzoek zijn omgerekend 500.000 mensen. We vermoeden dat werkgevers vaak geen melding doen van bedrijfsongevallen en de veiligheid op de werkplek vaak met voeten wordt getreden.”
Het CNV pleit daarom voor betere handhaving: meer inspecties en betere controles op de werkvloer. Werkgevers moeten volgens de vakbond bovendien niet vluchten in schijnoplossingen, zoals alcohol- en drugscontroles bij werknemers. 3 procent van de bedrijfsongevallen ontstaat door alcohol- of drugsgebruik, aldus het onderzoek. “Blijf daarop testen maar doe ook andere investeringen in veiligheid”, roept Van Wijngaarden op.

Overheid koploper onveiligheid
Opvallend is dat werknemers in de sector ‘Openbaar bestuur en overheidsdiensten’ het vaakst (45 procent) aangeven dat zij zich regelmatig in een onveilige situatie op het werk bevinden. 42 procent is daar wel eens het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval. Van Wijngaarden: “Van de overheid zou je verwachten dat ze zich een goed werkgever toont en de veiligheid van medewerkers garandeert. Maar de overheid is daarin een uitschieter, helaas niet in positieve zin. Tijd dat de overheid scherper toeziet op haar eigen regels.”

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1074 werkenden in loondienst van 18 jaar en ouder die bij het uitvoeren van hun werk te maken met (mogelijke) gevaren of een verhoogde kans op bedrijfsongevallen (bijv. vanwege het bedienen van machines, hanteren van gevaarlijke stoffen of een gevaarlijke werkplek). De steekproef is representatief op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en regio.

Gedeeld

Geef een reactie