Eerste bijeenkomst van het European Network on Victims’ Rights

Vandaag opende Minister van der Steur samen met Eurocommissaris Věra Jourová de eerste bijeenkomst van het European Network on Victims’ Rights (ENVR) in Amsterdam. De doelstelling van het netwerk, is om de positie van slachtoffers van misdrijven in heel Europa te verbeteren. De positie van het slachtoffer is voor Nederland een belangrijk onderwerp gedurende dit voorzitterschap.
Waar eerst vooral aandacht bestond voor de verdachte/dader, is in Nederland in de afgelopen jaren, mede door de inzet van organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven en lotgenotenorganisaties voor slachtoffers, de positie van slachtoffers aanzienlijk versterkt. Zij hebben een sterkere juridische positie gekregen in het strafrecht, de ondersteuning van slachtoffers is verbeterd en de mogelijkheden om schade vergoed te krijgen zijn verruimd.

Inmiddels is er ook een Europese Richtlijn die slachtoffers in Europa voorziet van een aantal basisrechten, ongeacht de nationaliteit van het slachtoffer of de plaats van het delict. Het is voor Nederland belangrijk dat slachtoffers in de EU deze rechten ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen uitoefenen. De behoefte van slachtoffers is in elk Europees land vergelijkbaar.

Het ENVR brengt EU-lidstaten samen om te bereiken dat slachtoffers hun verworven rechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Lidstaten kunnen daarbij leren van elkaars ervaringen. Vooral wanneer een misdrijf in het buitenland is gepleegd, is er meer samenwerking tussen de lidstaten nodig voor het doen van aangifte en voor de verkrijging van een tegemoetkoming. Tijdens de bijeenkomst van vandaag is gesproken over hoe de landen samen de positie van het slachtoffer in grensoverschrijdende gevallen kunnen verbeteren.

Het ENVR wordt opgericht in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, in samenwerking met partnerlanden Frankrijk, Ierland en Slowakije. De volgende bijeenkomsten van het ENVR zijn in Bratislava (november 2016) en Parijs (Mei 2017).

Gedeeld

Geef een antwoord