Eerste evaluatie van wet voor verbetering strafrechtketen

Het kabinet wil de strafrechtketen efficiënter laten functioneren en de uitvoer van straffen en maatregelen verbeteren. Hiervoor is de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) ingevoerd. Na 5 jaar wordt deze wet geëvalueerd. Dit is daarvan de eerste fase.

Met de Wet USB worden het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten gewijzigd. De belangrijkste gedachte achter de wet is dat de minister beter in staat zal zijn om regie te houden op de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Dat moet onder andere leiden tot het sneller en beter uitvoeren van straffen, het versterken van de positie van slachtoffers en nabestaanden, het goed informeren van partners binnen en buiten de strafrechtketen en een persoonsgerichte tenuitvoerlegging.

Evaluatiekader en meetbare indicatoren
Het onderzoek voorziet in een evaluatiekader en meetbare indicatoren die kunnen worden gebruikt voor het uiteindelijke evaluatieonderzoek. Hierdoor kan over 4 jaar beter worden gemeten of de doelen van het programma en de Wet USB ook daadwerkelijk worden behaald. Het rapport bevat een reconstructie van de onderliggende beleidstheorie van de wet, de identificatie van indicatoren en databronnen, en het ontwerp van de effect-evaluatie.
Voor wie geïnteresseerd is in de methodologie van deze blauwdruk voor evaluatie: Er is gebruik gemaakt van Contribution Analysis en Process Tracing, waarin de individuele causale relaties en onderliggende aannames worden geanalyseerd om uiteindelijk tot een Contribution Narrative te komen.

Lees het volledige rapport.

Gedeeld

Geef een antwoord