Eerste KVO-ster voor strandondernemers

Het seizoen is helaas net voorbij, maar het strand van Katwijk aan Zee heeft toch een feestje te vieren. Het heeft als eerste recreatiegebied in Nederland de 1e ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gekregen.

Het keurmerk geeft aan dat ondernemers, gemeente, politie en brandweer structureel samenwerken om het strand veiliger te maken en te houden. De KVO-ster werd uitgereikt door directeur Patrick van den Brink van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat het project heeft begeleid. Minister Blok van Veiligheid en Justitie was ook aanwezig.

Agressie
Ondernemers op het strand krijgen steeds vaker te maken met agressie, problemen rondom drugsgebruik, en overlast door jeugd. Dit was voor het CCV een goede reden om de KVO-aanpak, die al jaren succesvol werkt voor winkelgebieden en bedrijventerreinen, nu ook in te zetten voor een recreatiegebied. “De samenwerking binnen het KVO zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Zo wordt snel duidelijk waar de veiligheid in het gedrang is en kunnen gezamenlijk gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van dit keurmerk”, zegt Van den Brink. Het strand in Katwijk werd uitgekozen als pilot.

Lokale samenwerking
De afgelopen maanden hebben de gemeente, politie Katwijk, brandweer Hollands Midden en de vereniging van Katwijkse strandexploitanten een samenwerkingsverband opgezet met als doel om het strand van Katwijk nog veiliger te maken. Stefan van As, voorzitter van de KVO-werkgroep en paviljoeneigenaar: “In ons geval is het KVO project vooral bedoeld om een situatie die over het algemeen al goed is, goed te houden en hier en daar nog iets te verbeteren.” Na een grondige veiligheidsanalyse met onder andere een schouw op het strand en een enquête onder ondernemers, zijn gezamenlijk maatregelen bedacht om de veiligheidssituatie te verbeteren. De maatregelen variëren van preventieadviezen voor ondernemers, tot inzet van bikers van de politie in de avonduren, aandacht voor brandgevaarlijke situaties, herstel van beschadigde hekken en een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Certificering een feit
In Katwijk is na het zetten van de benodigde stappen en het inrichten van een KVO-proces, het samenwerkingsverband uiteindelijk getoetst door certificeringsinstantie Kiwa. Deze toets heeft Katwijk glansrijk doorstaan. Daarmee is de certificering van het eerste strand in Nederland een feit. Katwijk ontving daarom de 1e ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen Recreatiegebied. Samen met minister Blok en burgemeester Visser werd vol trots de KVO-vlag gehesen. Burgemeester Visser: “Alleen door een intensieve samenwerking tussen ondernemers, politie en gemeente is het mogelijk een KVO te realiseren. Ik kan met trots zeggen dat dit op vele plekken in onze gemeente al is gelukt. Diverse winkelcentra en bedrijventerreinen zijn al in het trotse bezit van een KVO. En nu zijn we als Katwijk ook de eerste gemeente in Nederland met een 1e KVO-ster voor het strand.”

Gedeeld

Geef een reactie