Europese privacytoezichthouder kritisch over biometrie ID-kaart

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, Giovanni Buttarelli, staat kritisch tegenover het plan van de Europese Commissie om identiteitskaarten van biometrische gegevens te voorzien. Het gaat hierbij om twee vingerafdrukscans en een gezichtsscan.

De Europese Commissie wil dat de ID-kaart zowel juridisch als praktisch gezien meer op het paspoort gaat lijken. Maar omdat de kaart alleen gebruikt kan worden om binnen de Schengenzone te reizen, vindt Buttarelli dit te ver gaan. Vooral omdat de ID-kaart niet alleen voor reizen wordt gebruikt, maar ook als identiteitsbewijs bij contacten met overheden, banken en luchtvaartmaatschappijen. De toezichthouder vindt daarom dat het verwerken van biometrische data in ID-kaarten in strijd is met het fundamentele recht op privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens. Biometrische gegevens vallen binnen de General Data Protection Regulation onder de categorie bijzondere persoonsgegevens en mogen daarom alleen in uitzonderlijke gevallen worden verplicht, zoals bij de beveiliging van vitale objecten.

Geen algemene regels
In tegenstelling tot paspoorten zijn er geen algemene Europese regels voor ID-kaarten. Landen mogen zelf bepalen of zij het document invoeren en op welke wijze. De Nederlandse ID-kaart geldt als officieel legitimatiebewijs, maar bevat geen biometrische kenmerken. De identiteit van de houder is alleen te controleren aan de hand van de pasfoto. Het paspoort is wel van biometrische kenmerken voorzien. Deze maatregel is vooral onder druk van de Verenigde Staten ingevoerd. Omdat met de ID-kaart niet naar de VS gereisd kan worden, heeft de Nederlandse overheid het niet nodig geacht biometrische gegevens toe te voegen. Dat kan veranderen als de Europese Commissie nieuwe regels invoert. De GDPR hoeft daarbij geen beletsel te vormen, omdat aanschaf van de ID-kaart niet verplicht is.

Gedeeld

Geef een reactie