Flinke stijging van antisemitische incidenten

Volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zijn vorig jaar 182 gevallen van agressieve discriminatie jegens joden geregistreerd. Dat betekent een toename van 35 procent ten opzichte van 2018 en een record sinds het instituut 30 jaar geleden startte met de registratie.

Vooral het verbale geweld tegen joden nam toen. Het aantal scheldpartijen steeg van 18 in 2018 naar 44 in 2019. Er was twee keer sprake van fysiek geweld met een antisemitisch motief. In 2018 gebeurde dat één keer. In de Monitor Antisemitische Incidenten worden nog geen antisemitische uitingen op internet meegeteld, maar ook daar maakt het CIDI zich zorgen over. Het instituut vindt dat de bedrijven achter de sociale media nog te weinig ondernemen tegen antisemitische en racisme.

Geen verklaring
Het vorige record werd in 2014 gehaald met 171 antisemitische incidenten geteld. Het CIDI vermoedt dat dat te maken had met de strijd tussen Israël en Hamas in Gaza, die dat jaar oplaaide. Er is geen verklaring voor de toename van het aantal incidenten in 2019. In 2016 waren er 109 incidenten en sinds dat jaar neemt het aantal jaarlijks weer toe. Het instituut denkt dat het aantal geregistreerde incidenten nog maar het topje van de ijsberg is. Slachtoffers zouden incidenten zelden melden. Ook aangifte bij de politie gebeurt nauwelijks, omdat slachtoffers vrezen dat dat weinig zinvol is. Recente incidenten waren kreten als ‘alle joden moeten dood’, tijdens Ajax-PSV op 2 februari en het met hakenkruizen bekladden van joodse grafstenen in datzelfde weekend.

Gedeeld

Geef een antwoord