FNV: Schiphol ‘vergeet’ cao in beveiligingseisen op te nemen

Er begint een nieuwe aanbestedingsronde voor de particuliere beveiliging op Luchthaven Schiphol. De huidige beveiligers maken zich volgens FNV zorgen over het feit dat in de gunningseisen niets over een cao is opgenomen. Daardoor zou volgens hen de beveiliging door evenementenbeveiligers overgenomen kunnen worden.

Schiphol laat op het moment verschillende partijen offertes indienen voor beveiligingsdiensten, zonder daarin eisen te stellen aan de cao waar werknemers onder moeten vallen. Dit laat volgens FNV onwenselijke ruimte over in de arbeidsvoorwaarden van beveiligers. Beveiligers op Schiphol boden daarom dinsdag een brandbrief aan Schipholdirecteur Dick Benschop aan, waarin zij opgeroepen de cao Particuliere Beveiliging als harde eis op te nemen.

Prijs leidend onderdeel
In 2020 moeten nieuwe contracten worden gesloten met alle beveiligingsbedrijven op Schiphol. De luchthaven heeft daarvoor een aanbesteding uitgeschreven, waar bedrijven op in kunnen tekenen. Wat FNV betreft, had daarin geëist moeten worden dat bedrijven zich houden aan de cao Particuliere Beveiliging. Nu dat niet benoemd staat, bestaat de kans dat bedrijven onder de cao Evenementenbeveiliging intekenen. Deze cao biedt volgens de vakbond veel minder zekerheid en een veel lagere beloning. Zo kunnen bedrijven hun diensten goedkoper aanbieden. Schiphol heeft al aangekondigd dat de prijs een leidend onderdeel is in de selectie.

Keiharde race naar beneden
Joost van Doesburg, FNV-campagneleider Schiphol: “Zonder garantie op de cao Particuliere Beveiliging, komen we in een keiharde race naar beneden terecht. Dan wordt er opnieuw geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Dat is een hele slechte zaak, niet alleen voor beveiligers en hun gezinnen, maar ook voor passagiers en hun veiligheid.”
Volgens de FNV zorgt dit voor lange wachttijden, hoge werkdruk en personeelstekorten. Van Doesburg: “Je wilt goed opgeleide en ervaren beveiligers op een plek als Schiphol hebben. En dat kost geld. Je kunt niet een beveiliger van Pinkpop zo maar even op de luchthaven aan het werk zetten. Als Schiphol de cao Particuliere Beveiliging niet als voorwaarde opneemt, volgen er nog deze zomer acties!”

Onrust
Directeur Leon Vincken van brancheorganisatie VBe NL zegt de onrust die FNV creëert te betreuren. “Schiphol stelt hoge eisen aan de particuliere beveiliging en zal zeker niet in zee gaan met een bedrijf dat mensen zonder de vereiste papieren levert.” Het zou volgens hem duidelijker zijn als de luchthaven wel het naleven van een cao als voorwaarde zou stellen, maar dat kan naast de cao Particuliere Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche net zo goed de cao Beveiliging van de VBe NL kunnen zijn. “Onze cao is minimaal gelijkwaardig en op sommige punten – zoals beloning van de medewerkers – zelfs beter dan de cao Particuliere Beveiliging. Er wordt nu onrust gezaaid, wat niet goed is voor Schiphol, de passagiers en de beveiligers en dat betreur ik. Natuurlijk gaat de luchthaven geen evenementenbeveiligers inhuren. Dat mag zelfs niet, want Schiphol is tenslotte geen evenemententerrein. Bovendien is afgesproken dat als een nieuwe aanbieder de opdracht krijgt, deze de beveiligers van de verliezende partij moet overnemen en dat uiteraard met behoud van de bestaande arbeidsvoorwaarden.”

Gedeeld

Geef een reactie