Forse stijging aanvragen in kader wet tegen witwassen

Gemeenten laten in toenemende mate onderzoeken of aanvragen voor bouwvergunningen wel in de haak zijn. Zeker als het om horeca gaat. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) over het jaar 2020, dat deze week aan de Tweede Kamer is aangeboden.

In 2020 bracht het LBB 268 reguliere adviezen uit. Daarnaast verstrekte de instelling 68 aanvullende adviezen. Dit zijn adviezen in procedures waarover al eerder geadviseerd is. Hoewel in 2020 sprake is geweest van een forse stijging van adviesaanvragen zegt het LBB in staat geweest te zijn de adviezen tijdig en met de juiste kwaliteit te leveren.

Stijging adviesaanvragen
De stijging van het aantal adviesaanvragen zet vooralsnog onverminderd voort. Opvallend in 2020 is de doorgezette stijging in het aantal adviesaanvragen over bouwvergunningen. Ook bleef ondanks de coronacrisis de horecabranche oververtegenwoordigd in het aantal adviesaanvragen bij het LBB. Dit lijkt verklaarbaar door de extra aandacht die bestuursorganen in 2020 hadden voor noodlijdende horeca die mogelijk in de handen van criminelen zou vallen.

Criminele activiteiten
De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan de overheidsinstantie een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

Het jaarverslag is hier te downloaden.

Gedeeld

Geef een antwoord